Jak byly údaje získány.

Hra na klarinet (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101KLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 80 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60367 Úprava plátků I - klarinet • 60 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 60 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 40 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 40 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 40 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 20 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 20 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 60 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 60 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 60 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 60 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 60 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 40 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 20 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 20 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 20 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 20 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 20 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 20 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104KLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246KLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60085L Hra na basklarinet • 67 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 67 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 33 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 33 %
HF:H60367A Úprava plátků II - klarinet • 33 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
4. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60109KLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60231KLZ Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60247KLZ Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 25 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %
3. ročník
5. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 67 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60109KLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 67 %
HF:H60231KLL Metodika II • 67 %
HF:H60247KLL Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H60259L Pedagogika • 67 %
HF:H60288L Psychologie II • 67 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 67 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 33 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 33 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60109KLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 33 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 33 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 33 %
HF:H60231KLZ Metodika II • 33 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 33 %
HF:H60247KLZ Orchestrální party a sóla II • 33 %
HF:H60259Z Pedagogika • 33 %
HF:H60288Z Psychologie I • 33 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 33 %
6. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %

Údaje byly předpočítány: 15. 8. 2020 11:26

Všechny obory fakulty