Hra na housle (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HS Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 50 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 50 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 25 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 25 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H73023A Základy rétoriky a hlasové výchovy • 25 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 88 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 88 %
HF:H60231HSL Metodika II • 88 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 88 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 88 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 88 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 88 %
HF:H60259Z Pedagogika • 88 %
HF:H60288L Psychologie II • 88 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 88 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 88 %
HF:H601932L Komorní hra III • 63 %
HF:H60288Z Psychologie I • 63 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 25 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 25 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1107CL Volitelný klavír III • 13 %
HF:HF1107CZ Volitelný klavír III • 13 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 13 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 13 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 13 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 13 %
6. semestr
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 25 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %

Údaje byly předpočítány: 16. 9. 2023 11:19

Všechny obory fakulty