Jak byly údaje získány.

Hra na housle (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HSZ Hra na nástroj I • 67 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 67 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 67 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 67 %
HF:H73022Z Informační kurz • 67 %
HF:H60101HSL Hra na nástroj I • 50 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 50 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 50 %
HF:H601853L Komorní hra I • 50 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 50 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 42 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 42 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 42 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 33 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 33 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 25 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 17 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 17 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 25 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 25 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 25 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 25 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 73 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 73 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 73 %
HF:H601873L Komorní hra II • 73 %
HF:H60228HS Metodika I • 73 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 73 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 73 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 73 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 64 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 36 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 36 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 36 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 36 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 36 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 36 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 36 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 27 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 27 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 27 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 18 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 18 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 18 %
4. semestr
HF:H602451 Orchestrální hra III • 43 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 43 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 29 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 29 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 29 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 29 %
HF:H60259Z Pedagogika • 29 %
HF:H60288Z Psychologie I • 29 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 14 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 14 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 14 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 14 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 14 %
HF:H60325L Sluchová analýza I • 14 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 14 %
HF:H70065L Základy teorie kompozice II • 14 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 14 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 14 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60231HSL Metodika II • 73 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 73 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 73 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 64 %
HF:H60259L Pedagogika • 64 %
HF:H60288L Psychologie II • 64 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 55 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 55 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 55 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 55 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 55 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 55 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 55 %
HF:H60259Z Pedagogika • 55 %
HF:H60288Z Psychologie I • 55 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 45 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 45 %
HF:H601932L Komorní hra III • 36 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 27 %
6. semestr
HF:H40745L Interpretační seminář III • 17 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H601933L Komorní hra III • 17 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 17 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 17 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:25

Všechny obory fakulty