Hra na housle (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HSL Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60101HSZ Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 83 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 83 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 83 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 83 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 83 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 83 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 83 %
HF:H73022Z Informační kurz • 83 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 67 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 33 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 33 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 17 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 17 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 17 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60129L Improvizace I • 17 %
HF:H60129Z Improvizace I • 17 %
HF:H601853L Komorní hra I • 17 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 17 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 17 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 17 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 17 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 17 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 17 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 17 %
HF:H70093Z Dějiny jazzu I • 17 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 17 %
2. semestr
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 17 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 17 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 17 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 17 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 17 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 17 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 17 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 17 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60228HS Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 86 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 86 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 86 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 86 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 86 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 86 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 86 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 71 %
HF:H601873L Komorní hra II • 57 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 43 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 29 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 29 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 29 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 29 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 29 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 29 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 29 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 14 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 14 %
HF:HF1107BL Volitelný klavír II • 14 %
HF:HF1107BZ Volitelný klavír II • 14 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 14 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 14 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 14 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 14 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 14 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 14 %
HF:H60288L Psychologie II • 14 %
HF:H60288Z Psychologie I • 14 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H73023A Základy rétoriky a hlasové výchovy • 14 %
HF:H80025L Historická improvizace • 14 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 14 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Příprava bakalářské práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60002Z Příprava bakalářské práce • 88 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 88 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 88 %
HF:H60259L Pedagogika • 88 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 75 %
HF:H60231HSL Metodika II • 75 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 75 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 75 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 75 %
HF:H60259Z Pedagogika • 75 %
HF:H60288L Psychologie II • 75 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 75 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 75 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H601932L Komorní hra III • 38 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 38 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 13 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 13 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 13 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 13 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 13 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 13 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 13 %
6. semestr
HF:H60053 Bakalářský seminář • 13 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 13 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 13 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 13 %
HF:H60259Z Pedagogika • 13 %
HF:H60288Z Psychologie I • 13 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:15

Všechny obory fakulty