Hudební produkce (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H51130 Manažerská psychologie • 100 %
HF:H60069L Dějiny umění I • 100 %
HF:H61547 Kulturní management II hudba: průmysl, média, společnost • 100 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H75017L Marketingová komunikace v hudebním umění • 100 %
HF:H75019L Pracovní stáž • 100 %
HF:H85034 Jevištní technologie pro hudební produkce • 100 %
DIFA:DDML411 Seminář práva I • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 88 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 63 %
HF:H60069Z Dějiny umění I • 63 %
HF:H60206 Kulturní management I základy kulturní ekonomie • 63 %
HF:H70052Z Úvod do studia interaktivních médií • 63 %
HF:H75017Z Marketingová komunikace v hudebním umění • 63 %
HF:H75019Z Pracovní stáž • 63 %
HF:H82050L Online marketing • 63 %
HF:H82050Z Online marketing • 63 %
HF:H61545L Public relations • 38 %
HF:H85033 Magisterský diplomní seminář pro hudební produkci I • 38 %
HF:H60210L Kulturní projekt • 25 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 25 %
HF:H603331Z Spolupráce s profesionálním uměleckým tělesem • 25 %
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 13 %
HF:H60249L Organizace a struktura hudebního provozu I • 13 %
HF:H60249Z Organizace a struktura hudebního provozu I • 13 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 13 %
HF:H60405B Projektový management • 13 %
HF:H60408 Média a komunikace • 13 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 13 %
HF:H82033Z Právo pro manažery I • 13 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 13 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 13 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 13 %
DIFA:DAALX46 Salón původní tvorby • 13 %
DIFA:DDML207 Právo III • 13 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 13 %
2. semestr
HF:H51513 Kulturní management III: klasická hudba: průmysl, média, společnost • 25 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 25 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 25 %
HF:H61545Z Public relations • 25 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 25 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 25 %
HF:H85033 Magisterský diplomní seminář pro hudební produkci I • 25 %
HF:H85035 Organizace provozu vícesouborového divadla • 25 %
HF:H85036Z Absolventský projekt I • 25 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 25 %
HF:H85043Z Fundraising • 13 %
2. ročník
3. semestr
HF:H51513 Kulturní management III: klasická hudba: průmysl, média, společnost • 70 %
HF:H60071L Dějiny umění II • 70 %
HF:H60071Z Dějiny umění II • 70 %
HF:H60221L Příprava diplomové práce • 70 %
HF:H60221Z Příprava diplomové práce • 70 %
HF:H61548 Kulturní management IV: diplomová práce • 70 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 70 %
HF:H80011L Seminář hudební produkce • 70 %
HF:H80011Z Seminář hudební produkce • 70 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 70 %
HF:H85035 Organizace provozu vícesouborového divadla • 70 %
HF:H85036L Absolventský projekt II • 70 %
HF:H85036Z Absolventský projekt I • 70 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 70 %
HF:H85033A Magisterský diplomní seminář pro hudební produkci I • 40 %
HF:H61545Z Public relations • 30 %
HF:H82050L Online marketing • 30 %
HF:H82050Z Online marketing • 30 %
HF:H85033 Magisterský diplomní seminář pro hudební produkci I • 30 %
HF:H85034 Jevištní technologie pro hudební produkce • 30 %

Údaje byly předpočítány: 25. 3. 2023 11:21

Všechny obory fakulty