Jak byly údaje získány.

Dirigování orchestru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60059OL Dirigování I • 100 %
HF:H60059OZ Dirigování I • 100 %
HF:H60089DL Hra na klavír I • 100 %
HF:H60089DZ Hra na klavír I • 100 %
HF:H60116L Hra partitur I • 100 %
HF:H60116Z Hra partitur I • 100 %
HF:H60144L Instrumentace I • 100 %
HF:H60144Z Instrumentace I • 100 %
HF:H60164L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60164Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60291OL Repertoár oboru I • 100 %
HF:H60291OZ Repertoár oboru I • 100 %
HF:H60325L Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60325Z Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60353L Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60353Z Teorie kompozice I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H81001L Cvičný orchestr I • 100 %
HF:H81001Z Cvičný orchestr I • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 50 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 50 %
HF:H70108L Dějiny jazzu II • 50 %
HF:H70108Z Dějiny jazzu II • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
3. semestr
HF:H50326OZ Dirigování - vedl. obor I • 100 %
HF:H50330OZ Dirigování II • 100 %
HF:H60091DZ Hra na klavír II • 100 %
HF:H60117Z Hra partitur II • 100 %
HF:H60167Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60292OZ Repertoár oboru II • 100 %
HF:H60327Z Sluchová analýza II • 100 %
HF:H81002Z Cvičný orchestr II • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 67 %
HF:H50326OL Dirigování - vedl. obor I • 67 %
HF:H50330OL Dirigování II • 67 %
HF:H60091DL Hra na klavír II • 67 %
HF:H60117L Hra partitur II • 67 %
HF:H60167L Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60236 Metodika výuky hudebně teoretických disciplín I • 67 %
HF:H60292OL Repertoár oboru II • 67 %
HF:H60327L Sluchová analýza II • 67 %
HF:H700831Z Operní seminář • 67 %
HF:H81002L Cvičný orchestr II • 67 %
HF:H85028Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 67 %
HF:H85030Z Dirigování opery I • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H700831L Operní seminář • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H85028L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 33 %
HF:H85030L Dirigování opery I • 33 %
2. ročník
4. semestr
HF:H50327O Dirigování - vedl. obor II • 33 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60064OZ Dirigování III - abs. projekt • 33 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 33 %
HF:H60118Z Hra partitur III • 33 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 33 %
HF:H60259Z Pedagogika • 33 %
HF:H60288Z Psychologie I • 33 %
HF:H60294OZ Repertoár oboru III • 33 %
HF:H60328Z Sluchová analýza III • 33 %
HF:H700831Z Operní seminář • 33 %
HF:H75006Z Muzikálová tvorba z hlediska dirigování I • 33 %
HF:H81003Z Cvičný orchestr III • 33 %
HF:H85028Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 33 %
HF:H85030Z Dirigování opery I • 33 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60064OL Dirigování III - abs. projekt • 100 %
HF:H60095DL Hra na klavír III • 100 %
HF:H60118L Hra partitur III • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60294OL Repertoár oboru III • 100 %
HF:H60328L Sluchová analýza III • 100 %
HF:H700831L Operní seminář • 100 %
HF:H75006L Muzikálová tvorba z hlediska dirigování I • 100 %
HF:H81003L Cvičný orchestr III • 100 %
HF:H81014L Metodika dirigování • 100 %
HF:H85028L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 100 %
HF:H85030L Dirigování opery I • 100 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 50 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60064OZ Dirigování III - abs. projekt • 50 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 50 %
HF:H60118Z Hra partitur III • 50 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60294OZ Repertoár oboru III • 50 %
HF:H60328Z Sluchová analýza III • 50 %
HF:H700831Z Operní seminář • 50 %
HF:H75006Z Muzikálová tvorba z hlediska dirigování I • 50 %
HF:H81003Z Cvičný orchestr III • 50 %
HF:H85028Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 50 %
HF:H85030Z Dirigování opery I • 50 %

Dirigování sboru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
HF:H50327S Dirigování - vedl. obor II • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60064SZ Dirigování III - abs. projekt • 100 %
HF:H60118Z Hra partitur III • 100 %
HF:H601701Z Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60294SZ Repertoár oboru III • 100 %
HF:H60328Z Sluchová analýza III • 100 %
HF:H700831Z Operní seminář • 100 %
HF:H75006Z Muzikálová tvorba z hlediska dirigování I • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
HF:H85028Z Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 100 %
HF:H85030Z Dirigování opery I • 100 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60064SL Dirigování III - abs. projekt • 100 %
HF:H60118L Hra partitur III • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60294SL Repertoár oboru III • 100 %
HF:H60328L Sluchová analýza III • 100 %
HF:H700831L Operní seminář • 100 %
HF:H75006L Muzikálová tvorba z hlediska dirigování I • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81014L Metodika dirigování • 100 %
HF:H85028L Operní ansámbly a recitativy – dirigování opery I • 100 %
HF:H85030L Dirigování opery I • 100 %

Historická interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 63 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 63 %
HF:H70213L Historické ladění • 63 %
HF:H70213Z Historické ladění • 63 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 63 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 63 %
HF:H50789L Komorní hra a b. c. I • 50 %
HF:H50789Z Komorní hra a b. c. I • 50 %
HF:H80016L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 50 %
HF:H80016Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje I • 50 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 38 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 38 %
HF:H80018L Hra na varhany pro cembalisty • 38 %
HF:H80018Z Hra na varhany pro cembalisty • 38 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 38 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 38 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 38 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 25 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 25 %
HF:H80014L Hra na loutnu I • 25 %
HF:H80014Z Hra na loutnu I • 25 %
HF:H80025L Historická improvizace • 25 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 25 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 25 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 25 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 25 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 13 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 13 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 13 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 13 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 13 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 13 %
HF:H60044L Dějiny vokální hudby I (od počátků po klasicismus) • 13 %
HF:H60044Z Dějiny vokální hudby I (od počátků po klasicismus) • 13 %
HF:H60069L Filozofie umění I • 13 %
HF:H60069Z Filozofie umění I • 13 %
HF:H60259L Pedagogika • 13 %
HF:H60259Z Pedagogika • 13 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 13 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 13 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 13 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 13 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 13 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 13 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 13 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 13 %
HF:H80013L Hra na historické příčné flétny I • 13 %
HF:H80013Z Hra na historické příčné flétny I • 13 %
HF:H80015L Hra na historické violoncello I • 13 %
HF:H80015Z Hra na historické violoncello I • 13 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 13 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 13 %
HF:H80048L Údržba cembala • 13 %
HF:H80048Z Údržba cembala • 13 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 13 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 13 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 13 %
HF:S7001Z Hra na kladívkový klavír • 13 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 13 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 13 %
2. semestr
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 40 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 30 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 30 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 30 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 30 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H50790Z Komorní hra a b. c. II • 20 %
HF:H70213Z Historické ladění • 20 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 20 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 20 %
HF:H82025AZ Historická metodika I • 20 %
HF:H82038Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 20 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60158L Interpretace staré hudby II • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 80 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 80 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 60 %
HF:H70213L Historické ladění • 60 %
HF:H80017L Basso continuo na klávesový nástroj • 60 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 60 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 60 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 40 %
HF:H50790L Komorní hra a b. c. II • 40 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H82025AL Historická metodika I • 40 %
HF:H82038L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje II • 40 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 20 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 20 %
HF:H60158Z Interpretace staré hudby II • 20 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 20 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 20 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 20 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 20 %
HF:H70213Z Historické ladění • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H80017Z Basso continuo na klávesový nástroj • 20 %
HF:H80018L Hra na varhany pro cembalisty • 20 %
HF:H80024L Ansámblový zpěv • 20 %
HF:H80025L Historická improvizace • 20 %
HF:H80048L Údržba cembala • 20 %
HF:H80060L Basso continuo na loutnu • 20 %
HF:H80060Z Basso continuo na loutnu • 20 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 20 %
HF:H82014L Hra na loutnu II • 20 %
HF:H82014Z Hra na loutnu II • 20 %
HF:H82015L Hra na historické violoncello II • 20 %
HF:H82025BL Historická metodika I • 20 %
HF:H82025CL Historická metodika I • 20 %
HF:H82025CZ Historická metodika I • 20 %
HF:H82025EL Historická metodika I • 20 %
HF:H82037L Hra na historické příčné flétny II • 20 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 20 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 20 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 20 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 20 %
4. semestr
HF:H50791Z Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 40 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 40 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 40 %
HF:H60165Z Interpretační seminář • 40 %
HF:H60259Z Pedagogika • 40 %
HF:H60288Z Psychologie I • 40 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 40 %
HF:H82040Z Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 40 %
HF:H85039AZ Historická metodika II • 40 %
HF:H70213Z Historické ladění • 20 %
HF:H80048Z Údržba cembala • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H50791L Komorní hra a b. c. III abs. projekt • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60165L Interpretační seminář • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 100 %
HF:H82040L Hra na cembalo a historické klávesové nástroje III • 100 %
HF:H85039AL Historická metodika II • 100 %
HF:H70213L Historické ladění • 50 %
HF:H80048L Údržba cembala • 50 %

Hra na bicí nástroje (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 100 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 100 %
HF:H50507Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601652Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601852Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60337Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60364Z Údržba nástroje a výroba paliček I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H75015Z Interpretace jazzové hudby I • 100 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 50 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H50507L Hra na nástroj I • 50 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 50 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 50 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 50 %
HF:H601652L Interpretační seminář I • 50 %
HF:H601852L Komorní hra I • 50 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 50 %
HF:H60337L Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:H73022Z Informační kurz • 50 %
HF:H75015L Interpretace jazzové hudby I • 50 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 50 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 100 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 67 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 33 %
HF:H60364Z Údržba nástroje a výroba paliček I • 33 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 33 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 33 %
HF:H73022Z Informační kurz • 33 %
HF:H80012Z Úvod do hudby jižní Indie I • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H50514L Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601682L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601872L Komorní hra II • 100 %
HF:H602281 Metodika I • 100 %
HF:H60248L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60341L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H75016L Interpretace jazzové hudby II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 80 %
HF:H60154A Interpretace nové hudby II • 80 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 80 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 40 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HF1012Z Latinsko-americká hudba • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H50514Z Hra na nástroj II • 20 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H601682Z Interpretační seminář II • 20 %
HF:H601872Z Komorní hra II • 20 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 20 %
HF:H60248Z Orchestrální party a sóla I • 20 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 20 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 20 %
HF:H60341Z Studium repertoáru s klavírem II • 20 %
HF:H60364L Údržba nástroje a výroba paliček I • 20 %
HF:H60365L Údržba nástroje a výroba paliček II • 20 %
HF:H60365Z Údržba nástroje a výroba paliček II • 20 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 20 %
HF:H75016Z Interpretace jazzové hudby II • 20 %
HF:H80012L Úvod do hudby jižní Indie I • 20 %
4. semestr
HF:H50924Z Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60156AZ Interpretace nové hudby III • 50 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 50 %
HF:H60193Z Komorní hra III • 50 %
HF:H60231Z Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60344Z Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 17 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 17 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 17 %
3. ročník
5. semestr
HF:H50924L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60156AL Interpretace nové hudby III • 100 %
HF:H60170L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60193L Komorní hra III • 100 %
HF:H60231L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60344L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:HF1105L Interpretace jazzové hudby III • 40 %
HF:HF1105Z Interpretace jazzové hudby III • 40 %
HF:H50924Z Orchestrální party a sóla II • 40 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 40 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 40 %
HF:H60109Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 40 %
HF:H60156AZ Interpretace nové hudby III • 40 %
HF:H60170Z Interpretační seminář III • 40 %
HF:H60193Z Komorní hra III • 40 %
HF:H60231Z Metodika II • 40 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 40 %
HF:H60259Z Pedagogika • 40 %
HF:H60288Z Psychologie I • 40 %
HF:H60344Z Studium repertoáru s klavírem III • 40 %

Hra na fagot (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101FAL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101FAZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373Z Výroba strojků I - fagot • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 83 %
HF:H60373L Výroba strojků I - fagot • 83 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 33 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H61005 Historický fagot • 17 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 17 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 17 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 17 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 17 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 57 %
HF:H60096Z Hra na kontrafagot • 57 %
HF:H60104FAZ Hra na nástroj II • 57 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 57 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 57 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 57 %
HF:H60246FAZ Orchestrální party a sóla I • 57 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 57 %
HF:H60374Z Výroba strojků II - fagot • 57 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 29 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 29 %
HF:H61005 Historický fagot • 29 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 14 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 14 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 14 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60096L Hra na kontrafagot • 100 %
HF:H60104FAL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FA Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FAL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60374L Výroba strojků II - fagot • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 25 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 25 %
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 25 %
HF:H61005A Historický fagot • 25 %
HF:H70213L Historické ladění • 25 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 25 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 25 %
5. semestr
HF:H50803DL Komorní hra III • 100 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 100 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 100 %
HF:H60109FAL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60109FAZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FAL Metodika II • 100 %
HF:H60231FAZ Metodika II • 100 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 100 %
HF:H60247FAL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60247FAZ Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60375 Výroba strojků III - fagot • 100 %

Hra na flétnu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60101FLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101FLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60262NZ Pohybová výchova I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
2. semestr
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 33 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 33 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 33 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 33 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 33 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 33 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104FLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228FL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246FLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 67 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 67 %
HF:H60104FLZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H60110L Hra na pikolu • 67 %
HF:H60110Z Hra na pikolu • 67 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 67 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H60246FLZ Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 25 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 25 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 25 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 25 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 25 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231FLL Metodika II • 100 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 80 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 80 %
HF:H60109FLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 80 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60231FLZ Metodika II • 80 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 80 %
HF:H60247FLZ Orchestrální party a sóla II • 80 %
HF:H60259Z Pedagogika • 80 %
HF:H60288Z Psychologie I • 80 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 80 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 20 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
6. semestr
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60109FLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 17 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 17 %
HF:H60247FLL Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 17 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 17 %

Hra na hoboj (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60373HL Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H60373HZ Výroba strojků I - hoboj • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 50 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 50 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 50 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 50 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 33 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 17 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H70213L Historické ladění • 17 %
HF:H70213Z Historické ladění • 17 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 17 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 17 %
DIFA:DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 17 %
DIFA:DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře • 17 %
2. semestr
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 29 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 29 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 29 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 29 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 29 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 14 %
HF:H60084Z Hra na anglický roh • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 14 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246HOL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60104HOZ Hra na nástroj II • 60 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 60 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 60 %
HF:H60246HOZ Orchestrální party a sóla I • 60 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 60 %
HF:H60374HL Výroba strojků II - hoboj • 60 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 60 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 40 %
HF:H60374HZ Výroba strojků II - hoboj • 40 %
HF:H61005A Historický fagot • 40 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 40 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 40 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 20 %
HF:H60084L Hra na anglický roh • 20 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 20 %
HF:H60101HOL Hra na nástroj I • 20 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 20 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H80030L Historická ornamentika • 20 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 20 %
HF:H80058Z Mezinárodní semestr staré hudby • 20 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 20 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 17 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 17 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 17 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 17 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 17 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 17 %
HF:H60259Z Pedagogika • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 17 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 17 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231HOL Metodika II • 100 %
HF:H60247HOL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H80026L Studium repertoáru s cembalem • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 83 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 83 %
HF:H60109HOZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 83 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 83 %
HF:H60231HOZ Metodika II • 83 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 83 %
HF:H60247HOZ Orchestrální party a sóla II • 83 %
HF:H60259Z Pedagogika • 83 %
HF:H60288Z Psychologie I • 83 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 83 %
HF:H80026Z Studium repertoáru s cembalem • 83 %
HF:H6105BL Historický hoboj • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:H60375H Výroba strojků III - hoboj • 17 %
HF:H61005A Historický fagot • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:S7007L Historický zpěv • 17 %
HF:S7007Z Historický zpěv • 17 %

Hra na housle (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101HSL Hra na nástroj I • 89 %
HF:H60101HSZ Hra na nástroj I • 89 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 89 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 89 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 89 %
HF:H601853L Komorní hra I • 89 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 89 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 89 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 89 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 89 %
HF:H73022Z Informační kurz • 89 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 56 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 56 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 56 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 56 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 44 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 44 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 44 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 44 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 44 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 22 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 22 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 22 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 22 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 22 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 22 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 22 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 11 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 11 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 11 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 11 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 11 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 11 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 11 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 11 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 11 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 11 %
HF:H60129L Improvizace I • 11 %
HF:H60129Z Improvizace I • 11 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 11 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 11 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 11 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 11 %
HF:H60265L Pohybová výchova III (barokní tanec) • 11 %
HF:H60265Z Pohybová výchova III (barokní tanec) • 11 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 11 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 11 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 11 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 11 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 11 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 11 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 11 %
HF:H70093Z Dějiny jazzu I • 11 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 11 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 11 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 11 %
HF:H80030Z Historická ornamentika • 11 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 11 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 11 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 11 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 11 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 22 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 22 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 22 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 22 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 22 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 22 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 22 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 22 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 11 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 11 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 11 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 11 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 11 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104HSL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228HS Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60104HSZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 67 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 17 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 17 %
HF:H60288L Psychologie II • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H80025L Historická improvizace • 17 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 17 %
4. semestr
HF:H602451 Orchestrální hra III • 30 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 30 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 20 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 20 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 20 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 20 %
HF:H60259Z Pedagogika • 20 %
HF:H60288Z Psychologie I • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60231HSL Metodika II • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 88 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 75 %
HF:H60109HSZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 75 %
HF:H60231HSZ Metodika II • 75 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 75 %
HF:H60259Z Pedagogika • 75 %
HF:H60288Z Psychologie I • 75 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 63 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 63 %
HF:H601932L Komorní hra III • 50 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 38 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 13 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 13 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 13 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 13 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 13 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 13 %
6. semestr
HF:H40745L Interpretační seminář III • 11 %
HF:H60109HSL Hra na nástroj III - abs. projekt • 11 %
HF:H601933L Komorní hra III • 11 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 11 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 11 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 11 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 11 %

Hra na klarinet (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KLL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101KLZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 100 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185DZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60367 Úprava plátků I - klarinet • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 17 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 17 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 17 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 17 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 17 %
2. semestr
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 29 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 29 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 29 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 29 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 14 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 14 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 14 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 14 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 14 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104KLL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KL Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246KLL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60085L Hra na basklarinet • 50 %
HF:H60085Z Hra na basklarinet • 50 %
HF:H60104KLZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60187DZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246KLZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H60367A Úprava plátků II - klarinet • 50 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 50 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 25 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 25 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 25 %
HF:H60185DL Komorní hra I • 25 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 25 %
HF:H60392L Hra na basetový roh • 25 %
HF:H60392Z Hra na basetový roh • 25 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 25 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 25 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109KLL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803DL Komorní hra III • 75 %
HF:H50803DZ Komorní hra III • 75 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 75 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 75 %
HF:H60109KLZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 75 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 75 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 75 %
HF:H60231KLL Metodika II • 75 %
HF:H60231KLZ Metodika II • 75 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 75 %
HF:H60247KLL Orchestrální party a sóla II • 75 %
HF:H60247KLZ Orchestrální party a sóla II • 75 %
HF:H60259Z Pedagogika • 75 %
HF:H60288Z Psychologie I • 75 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 75 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60187DL Komorní hra II • 25 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 25 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 25 %
3. ročník
6. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 25 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 25 %
HF:H60259Z Pedagogika • 25 %
HF:H60288Z Psychologie I • 25 %

Hra na klavír (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H40083L Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H40083Z Dějiny a literatura nástroje I • 100 %
HF:H601011L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601011Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601641L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601641Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601851L Komorní hra I • 100 %
HF:H601851Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60352L Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:H60352Z Teorie klavírní interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60129Z Improvizace I • 30 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60129L Improvizace I • 20 %
HF:H62011L Soudobá klavírní literatura I • 20 %
HF:H62011Z Soudobá klavírní literatura I • 20 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 25 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 25 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 25 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 25 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60080L Historie klavírní hry a pedagogiky • 100 %
HF:H601671L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601871L Komorní hra II • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 93 %
HF:H60022L Dějiny a literatura nástroje II • 93 %
HF:H601042L Hra na nástroj II • 93 %
HF:H60080Z Historie klavírní hry a pedagogiky • 79 %
HF:H601042Z Hra na nástroj II • 79 %
HF:H601671Z Interpretační seminář II • 79 %
HF:H601871Z Komorní hra II • 79 %
HF:H60022Z Dějiny a literatura nástroje II • 71 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 64 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 29 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 21 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 21 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 21 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 21 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 14 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 14 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 14 %
HF:H60129L Improvizace I • 14 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 14 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 14 %
4. semestr
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 13 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 13 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 13 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 13 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 13 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 13 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 13 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 13 %
HF:H60259Z Pedagogika • 13 %
HF:H60288Z Psychologie I • 13 %
3. ročník
5. semestr
HF:H50093L Dějiny a literatura nástroje III • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60108L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60194L Komorní hra III - abs. projekt • 100 %
HF:H60234L Metodika klavírní hry • 100 %
HF:H60254L Pedagogický seminář • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H50093Z Dějiny a literatura nástroje III • 85 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 85 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 85 %
HF:H60108Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 85 %
HF:H60171A Interpretační seminář III • 85 %
HF:H60194Z Komorní hra III - abs. projekt • 85 %
HF:H60234Z Metodika klavírní hry • 85 %
HF:H60254Z Pedagogický seminář • 85 %
HF:H60259Z Pedagogika • 85 %
HF:H60288Z Psychologie I • 85 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 38 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 31 %

Hra na kontrabas (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101KOZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 67 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 67 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 67 %
HF:H60101KOL Hra na nástroj I • 67 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 67 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 67 %
HF:H601853L Komorní hra I • 67 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 67 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 67 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 67 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 33 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 33 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 33 %
2. semestr
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60104KOL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228KO Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 50 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 50 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 50 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 50 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 50 %
5. semestr
HF:H60104KOZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 100 %
3. ročník
6. semestr
HF:H40745L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60109KOL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601932L Komorní hra III • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
DIFA:DERLX03 Czech for Foreigners II • 100 %

Hra na kytaru (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H601014L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60119L Hra z listu a improvizace I • 100 %
HF:H601014Z Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60119Z Hra z listu a improvizace I • 83 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 83 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 83 %
HF:H60186L Komorní hra I • 83 %
HF:H60186Z Komorní hra I • 83 %
HF:H73022Z Informační kurz • 83 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 67 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 50 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 50 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 33 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 33 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 33 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 33 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 33 %
HF:HF1001Z Analýza hudebních skladeb • 17 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 17 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 17 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H40079Z Dějiny a literatura nástroje I • 17 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 17 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 17 %
HF:H60262NL Pohybová výchova I • 17 %
HF:H60262NZ Pohybová výchova I • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 17 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 17 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 17 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 17 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 43 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 43 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 43 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 43 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 43 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 43 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 29 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 14 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 14 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 14 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 14 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 14 %
HF:H73022Z Informační kurz • 14 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60188L Komorní hra II • 100 %
HF:H60229 Metodika I • 100 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 80 %
HF:H60412L Základy jazzové improvizace I • 80 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H601046Z Hra na nástroj II • 60 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60188Z Komorní hra II • 60 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:H601201L Hra z listu a improvizace II • 40 %
HF:H60412Z Základy jazzové improvizace I • 40 %
HF:H80025L Historická improvizace • 40 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 40 %
HF:H80059L Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 40 %
HF:H80059Z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy • 40 %
HF:HF1001L Analýza hudebních skladeb • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 20 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 20 %
HF:H601201Z Hra z listu a improvizace II • 20 %
HF:H60146Z Instrumentace • 20 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 20 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 20 %
HF:H70074L Teorie obrazu • 20 %
HF:H70074Z Teorie obrazu • 20 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 20 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 20 %
HF:H80061L Praktikum kontrapunktu • 20 %
HF:H80061Z Praktikum kontrapunktu • 20 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 56 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 56 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 56 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 56 %
HF:H60232Z Metodika II • 56 %
HF:H60259Z Pedagogika • 56 %
HF:H60288Z Psychologie I • 56 %
HF:H40745Z Interpretační seminář III • 33 %
HF:H60413Z Základy jazzové improvizace II • 33 %
HF:H603362Z Studium repertoáru s klavírem • 22 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 11 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 11 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601095L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H601933L Komorní hra III • 100 %
HF:H60232L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60413L Základy jazzové improvizace II • 50 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H40745L Interpretační seminář III • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 17 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 17 %
HF:H601046L Hra na nástroj II • 17 %
HF:H601095Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 17 %
HF:H601933Z Komorní hra III • 17 %
HF:H60232Z Metodika II • 17 %
HF:H60259Z Pedagogika • 17 %
HF:H60288Z Psychologie I • 17 %
HF:H603362L Studium repertoáru s klavírem • 17 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %

Hra na lesní roh (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101LRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60101LRL Hra na nástroj I • 80 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 80 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 80 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 80 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 80 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 60 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 60 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 60 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 60 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 40 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 40 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 40 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 40 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 20 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 20 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 20 %
HF:H60153AC Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
2. semestr
HF:H60104LRZ Hra na nástroj II • 50 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 50 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 50 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 50 %
HF:H60246LRZ Orchestrální party a sóla I • 50 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 50 %
HF:H65005Z Hra na Wagnerovu tubu • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 17 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 17 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 17 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104LRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228LR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246LRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H65005L Hra na Wagnerovu tubu • 67 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 33 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 33 %
HF:H60382L Základy dirigování I • 33 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 80 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 80 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 80 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 80 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 80 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 80 %
HF:H60259Z Pedagogika • 80 %
HF:H60288Z Psychologie I • 80 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 80 %
HF:HF0023Z Modulární syntetizéry • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 80 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 80 %
HF:H60109LRL Hra na nástroj III - abs. projekt • 80 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 80 %
HF:H60231LRL Metodika II • 80 %
HF:H60247LRL Orchestrální party a sóla II • 80 %
HF:H60259L Pedagogika • 80 %
HF:H60288L Psychologie II • 80 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 80 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 20 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 20 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 20 %
HF:H60109LRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 20 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 20 %
HF:H60231LRZ Metodika II • 20 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 20 %
HF:H60247LRZ Orchestrální party a sóla II • 20 %
HF:H60259Z Pedagogika • 20 %
HF:H60288Z Psychologie I • 20 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 20 %

Hra na trombon (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60101TRL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101TRZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 80 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 80 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 80 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 60 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 40 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 40 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 40 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 20 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 20 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 20 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 20 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 20 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 20 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 20 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 20 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 20 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 20 %
2. semestr
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 43 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 43 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 43 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 43 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 43 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 29 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 29 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H60130Z Improvizace I • 14 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 14 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 14 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 14 %
HF:H60382Z Základy dirigování I • 14 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TRL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TR Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TRL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 75 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 50 %
HF:H65004L Hra na altový trombon I • 50 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 25 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 25 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 25 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60104TRZ Hra na nástroj II • 25 %
HF:H60130L Improvizace I • 25 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 25 %
HF:H60155L Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60155Z Interpretace staré hudby I • 25 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 25 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 25 %
HF:H60246TRZ Orchestrální party a sóla I • 25 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 25 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 25 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 25 %
HF:H65004Z Hra na altový trombon I • 25 %
4. semestr
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 60 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 60 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 60 %
HF:H60109TRZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 60 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 60 %
HF:H60231TRZ Metodika II • 60 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 60 %
HF:H60247TRZ Orchestrální party a sóla II • 60 %
HF:H60259Z Pedagogika • 60 %
HF:H60288Z Psychologie I • 60 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 60 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TRL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TRL Metodika II • 100 %
HF:H60247TRL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 67 %
6. semestr
HF:H50803ZL Komorní hra III • 33 %

Hra na trubku (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101TBZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H85027Z Nátisková příprava • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 83 %
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 83 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 83 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 83 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 83 %
HF:H85027L Nátisková příprava • 83 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 67 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 67 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 67 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 50 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 33 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 17 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 17 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 17 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 17 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %
HF:H60154C Interpretace nové hudby II • 17 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 17 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 17 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 17 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 29 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 29 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 29 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 29 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 29 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 29 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 29 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 29 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 14 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 14 %
HF:H40082TBZ Dějiny a literatura nástroje I • 14 %
HF:H60101TBL Hra na nástroj I • 14 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 14 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 14 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 14 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 14 %
HF:H85027L Nátisková příprava • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H60104TBL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TB Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TBL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 80 %
HF:HF1014L Základy jazzové interpretace a frázování • 60 %
HF:HF1014Z Základy jazzové interpretace a frázování • 60 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 60 %
HF:H60104TBZ Hra na nástroj II • 60 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 60 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 60 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 60 %
HF:H60246TBZ Orchestrální party a sóla I • 60 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 60 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 40 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 40 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 40 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 20 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 20 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
HF:H40082TBL Dějiny a literatura nástroje I • 20 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 20 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 20 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 20 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 20 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 20 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 20 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 20 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 40 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 40 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 40 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 40 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 40 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 40 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 40 %
HF:H60259Z Pedagogika • 40 %
HF:H60288Z Psychologie I • 40 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 40 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 20 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TBL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TBL Metodika II • 100 %
HF:H60247TBL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60109TBZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 67 %
HF:H60231TBZ Metodika II • 67 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 67 %
HF:H60247TBZ Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 67 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 17 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 17 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 17 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 17 %

Hra na tubu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 100 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60101TUZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60149ZZ Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60185ZZ Komorní hra I • 100 %
HF:H602431Z Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60340FAZ Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 50 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 50 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 50 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 50 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 50 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 50 %
HF:H60101TUL Hra na nástroj I • 50 %
HF:H60149ZL Interpretační seminář I • 50 %
HF:H60153A Interpretace nové hudby I - dechy a bicí • 50 %
HF:H60185ZL Komorní hra I • 50 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 50 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H60340FAL Studium repertoáru s klavírem I • 50 %
HF:H85041Z Hra na kontrabasovou tubu (B nebo C) a cimbasso • 50 %
3. semestr
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 100 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104TUL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104TUZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60150ZL Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60150ZZ Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60187ZL Komorní hra II • 100 %
HF:H60187ZZ Komorní hra II • 100 %
HF:H60228TU Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H60246TUL Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60246TUZ Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60306L Rozbor skladeb II • 100 %
HF:H60306Z Rozbor skladeb II • 100 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60343FAL Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343FAZ Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
2. ročník
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60109TUZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H60151ZZ Interpretační seminář III • 67 %
HF:H60231TUZ Metodika II • 67 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 67 %
HF:H60247TUZ Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60346FAZ Studium repertoáru s klavírem III • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H50803ZZ Komorní hra III • 33 %
5. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H50803ZL Komorní hra III • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109TUL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60151ZL Interpretační seminář III • 100 %
HF:H60231TUL Metodika II • 100 %
HF:H60247TUL Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346FAL Studium repertoáru s klavírem III • 100 %

Hra na varhany (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H601013L Hra na nástroj I • 100 %
HF:H601013Z Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60131L Improvizace I • 100 %
HF:H60131Z Improvizace I • 100 %
HF:H60157L Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H60157Z Interpretace staré hudby I • 100 %
HF:H601642L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601642Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 100 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 50 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 50 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 50 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 50 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 50 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 50 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 50 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H601043Z Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601681L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601681Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H60183Z Komorní hra a doprovod I • 100 %
HF:H60230L Metodika I • 100 %
HF:H60230Z Metodika I • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 83 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 83 %
HF:H601043L Hra na nástroj II • 83 %
HF:H60134Z Improvizace II • 83 %
HF:H60183L Komorní hra a doprovod I • 83 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60134L Improvizace II • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 50 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 50 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 50 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60086L Hra na cembalo I • 33 %
HF:H60086Z Hra na cembalo I • 33 %
HF:HDH011Z Self-management kurs I • 17 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 17 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 17 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 17 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 17 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 17 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 17 %
2. ročník
4. semestr
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00LZ Latina • 14 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 14 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 14 %
HF:H601093Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 14 %
HF:H60184Z Komorní hra a doprovod II • 14 %
HF:H60233Z Metodika II • 14 %
HF:H60259Z Pedagogika • 14 %
HF:H60288Z Psychologie I • 14 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H601093L Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60184L Komorní hra a doprovod II • 100 %
HF:H60233L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 83 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 83 %
HF:H601093Z Hra na nástroj III - abs. projekt • 83 %
HF:H60184Z Komorní hra a doprovod II • 83 %
HF:H60233Z Metodika II • 83 %
HF:H60259Z Pedagogika • 83 %
HF:H60288Z Psychologie I • 83 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:H60087L Hra na cembalo II • 33 %
HF:H60087Z Hra na cembalo II • 33 %
HF:HF1002L Úvod do muzikoterapie • 17 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 17 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 17 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 17 %
HF:H601043L Hra na nástroj II • 17 %
HF:H60183L Komorní hra a doprovod I • 17 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %
HF:H75012Z Barokní/klasicistní komorní hra • 17 %

Hra na violoncello (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104VCL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H60104VCZ Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 100 %
HF:H60228VC Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HF1013L Rytmický trénink • 50 %
HF:HF1013Z Rytmický trénink • 50 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 50 %
HF:H60305L Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H60305Z Rozbor skladeb I • 50 %
HF:H75012L Barokní/klasicistní komorní hra • 50 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60109VCZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 33 %
HF:H60231VCZ Metodika II • 33 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 33 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 33 %
HF:H60259Z Pedagogika • 33 %
HF:H60288Z Psychologie I • 33 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
2. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60109VCL Hra na nástroj III - abs. projekt • 100 %
HF:H60231VCL Metodika II • 100 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60109VCZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 67 %
HF:H601932L Komorní hra III • 67 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 67 %
HF:H60231VCZ Metodika II • 67 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 67 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 67 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %

Hra na violu (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60101VIL Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60101VIZ Hra na nástroj I • 100 %
HF:H60152A Interpretace nové hudby I - smyčcové nástroje • 100 %
HF:H601654L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601654Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601853L Komorní hra I • 100 %
HF:H601853Z Komorní hra I • 100 %
HF:H602431 Orchestrální hra I • 100 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60340L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60340Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 67 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 67 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H51474Z Dějiny populární hudby • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60068L Estetika I • 33 %
HF:H60068Z Estetika I • 33 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 33 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 33 %
HF:H60130L Improvizace I • 33 %
HF:H60130Z Improvizace I • 33 %
HF:H70079L Alternativní ladění a intonace • 33 %
HF:H70079Z Alternativní ladění a intonace • 33 %
HF:J70001L Dějiny jazzu I • 33 %
HF:J70001Z Dějiny jazzu I • 33 %
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 25 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 25 %
HF:H60104VIZ Hra na nástroj II • 25 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 25 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 25 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 25 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 25 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 25 %
HF:H73022Z Informační kurz • 25 %
2. ročník
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60104VIL Hra na nástroj II • 100 %
HF:H601684L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H601873L Komorní hra II • 100 %
HF:H60228VI Metodika I • 100 %
HF:H602441L Orchestrální hra II • 100 %
HF:H602461L Orchestrální party a sóla I • 100 %
HF:H60343L Studium repertoáru s klavírem II • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 67 %
HF:H60104VIZ Hra na nástroj II • 67 %
HF:H601684Z Interpretační seminář II • 67 %
HF:H601873Z Komorní hra II • 67 %
HF:H602441Z Orchestrální hra II • 67 %
HF:H602461Z Orchestrální party a sóla I • 67 %
HF:H60343Z Studium repertoáru s klavírem II • 67 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 33 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 33 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60091KL Hra na klavír II • 33 %
HF:H60091KZ Hra na klavír II • 33 %
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 33 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 33 %
HF:H60231VIZ Metodika II • 33 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 33 %
HF:H602471Z Orchestrální party a sóla II • 33 %
HF:H60259Z Pedagogika • 33 %
HF:H60288Z Psychologie I • 33 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 33 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60109VIL Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H60109VIZ Hra na nástroj III - abs. projekt • 50 %
HF:H601932L Komorní hra III • 50 %
HF:H601932Z Komorní hra III • 50 %
HF:H60231VIL Metodika II • 50 %
HF:H602451 Orchestrální hra III • 50 %
HF:H602471L Orchestrální party a sóla II • 50 %
HF:H60259L Pedagogika • 50 %
HF:H60288L Psychologie II • 50 %
HF:H60346L Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
HF:H60346Z Studium repertoáru s klavírem III • 50 %
DIFA:DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka • 50 %

Hudební manažerství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60209Z Kulturní projekt • 100 %
HF:H60222 Makroekonomie • 100 %
HF:H60249L OSHP I • 100 %
HF:H60249Z OSHP I • 100 %
HF:H60276L Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60276Z Práce s počítačem I • 100 %
HF:H60285L Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60285Z Produkční seminář v KO I • 100 %
HF:H60320L Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60320Z Seminář OSHP I • 100 %
HF:H60401 Mikroekonomie • 100 %
HF:H60408 Sociologie médií a komunikace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H82033L Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82033Z Právo pro manažery I • 100 %
HF:H82047L Kulturní politika • 100 %
HF:H60209L Kulturní projekt • 90 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 70 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 70 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 60 %
HF:H60405B Projektový management • 60 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 60 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 60 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 60 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 40 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 40 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 30 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 30 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 30 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 30 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 30 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 20 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 20 %
2. semestr
HF:D60529Z Účetnictví • 36 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 36 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 36 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 36 %
HF:H60251Z OSHP II • 36 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 36 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 36 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 36 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 36 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 36 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 36 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 36 %
HF:H85043Z Fundraising • 36 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 29 %
2. ročník
3. semestr
HF:D60529L Účetnictví • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H40825 Management • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60210L Kulturní projekt • 100 %
HF:H60251L OSHP II • 100 %
HF:H60277L Práce s počítačem II • 100 %
HF:H60286L Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 100 %
HF:H60322L Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 100 %
HF:H60400 Mediální komunikace v praxi • 100 %
HF:H60405C Projektový management v kultuře • 100 %
HF:H83033L Právo pro manažery II • 100 %
HF:H85032 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H80041L Produkce festivalu • 67 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 56 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 56 %
HF:D60529Z Účetnictví • 44 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 44 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 44 %
HF:H60210Z Kulturní projekt • 44 %
HF:H60251Z OSHP II • 44 %
HF:H60277Z Práce s počítačem II • 44 %
HF:H60286Z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy • 44 %
HF:H60322Z Seminář OSHP II: orchestrální akademie • 44 %
HF:H60400Z Mediální komunikace v praxi • 44 %
HF:H60405B Projektový management • 44 %
HF:H70825 Manažerská ekonomie • 44 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 44 %
HF:H83033Z Právo pro manažery II • 44 %
HF:H85032A Bakalářský seminář • 44 %
HF:H85043Z Fundraising • 44 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 33 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 11 %
HF:H60287L Produkční seminář v KO III • 11 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 11 %
DIFA:DRTL415 Proměny literatury • 11 %
4. semestr
HF:H51129 Základy manažerské psychologie • 69 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 69 %
HF:H60034Z Dějiny hudby III (20 st) • 69 %
HF:H60253Z OSHP III • 69 %
HF:H60323Z Seminář OSHP III - bakalářská práce • 69 %
HF:H60399Z Marketing • 69 %
HF:H61546 Řízení lidských zdrojů • 69 %
HF:H73067Z Absolventský projekt • 69 %
HF:H80011Z Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 69 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 69 %
HF:H85020 Účast na konferenci či odborném setkání • 46 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 23 %
HF:H70214Z Procesy hudebního vydavatelství • 23 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60034L Dějiny hudby III (20 st) • 100 %
HF:H60253L OSHP III • 100 %
HF:H60323L Seminář OSHP III - bakalářská práce • 100 %
HF:H60399L Marketing • 100 %
HF:H73067L Absolventský projekt • 100 %
HF:H80011L Seminar hudebniho manazerstvi a produkce • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
HF:H75020 Účast na konferenci či odborném setkání • 67 %
HF:HF1024L Praktická hudební dramaturgie • 22 %
HF:H70214L Procesy hudebního vydavatelství • 22 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 11 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 11 %

Jazzová interpretace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H70086L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70086Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H70088L Teorie Jazzové improvizace I • 100 %
HF:H70088Z Teorie Jazzové improvizace I • 100 %
HF:H70089L Jazzová intonace a rytmus I • 100 %
HF:H70089Z Jazzová intonace a rytmus I • 100 %
HF:H70090L Jazzová harmonie I • 100 %
HF:H70090Z Jazzová harmonie I • 100 %
HF:H70091L Jazzová komp. a aranž. I • 100 %
HF:H70091Z Jazzová komp. a aranž. I • 100 %
HF:H70093L Dějiny jazzu I • 100 %
HF:H70093Z Dějiny jazzu I • 100 %
HF:H70094 Práce s hudebními programy • 100 %
HF:H70097L Bigband I • 100 %
HF:H70097Z Bigband I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 92 %
HF:H70092L Základy jazzového klavíru I • 77 %
HF:H70092Z Základy jazzového klavíru I • 77 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 46 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 46 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 38 %
HF:H70087L Jazzový ansámbl • 38 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 38 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 31 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 31 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 31 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 23 %
HF:H70084AL Hra na saxofon I • 23 %
HF:H70084AZ Hra na saxofon I • 23 %
HF:H70084CL Hra na kytaru I • 23 %
HF:H70084CZ Hra na kytaru I • 23 %
HF:H70084DL Hra na bicí I • 23 %
HF:H70084DZ Hra na bicí I • 23 %
HF:H70084EL Hra na klavír I • 23 %
HF:H70084EZ Hra na klavír I • 23 %
HF:H70085AL Klasická interpretace I - Saxofon • 23 %
HF:H70085AZ Klasická interpretace I - Saxofon • 23 %
HF:H70085CL Klasická interpretace I - Bicí • 23 %
HF:H70085CZ Klasická interpretace I - Bicí • 23 %
HF:H70085EL Klasická interpretace I - Kytara • 23 %
HF:H70085EZ Klasická interpretace I - Kytara • 23 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 23 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 23 %
HF:HF1002Z Úvod do muzikoterapie • 15 %
HF:HF1011L Hra na rámové bubny • 15 %
HF:HF1011Z Hra na rámové bubny • 15 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 15 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 15 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 15 %
HF:H70085DL Klasická interpretace I - Klavír • 15 %
HF:H70085DZ Klasická interpretace I - Klavír • 15 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 15 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 15 %
2. semestr
HF:H70098Z Bigband II • 62 %
HF:H70101Z Interpretační seminář II • 62 %
HF:H70103Z Teorie Jazzové improvizace II • 62 %
HF:H70104Z Jazzová intonace a rytmus II • 62 %
HF:H70105Z Jazzová harmonie II • 62 %
HF:H70106Z Jazzová komp. a aranž. II • 62 %
HF:H70108Z Dějiny jazzu II • 62 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 57 %
HF:H70107Z Základy jazzového klavíru II • 52 %
HF:H70109Z Práce v nahrávacím studiu • 52 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 29 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 29 %
HF:H82144Z Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 24 %
HF:HF1104Z Úvod do hry na bicí soupravu • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H70096Z Dějiny latinsko-americké hudby • 14 %
HF:H70099BZ Hra na kontrabas II • 14 %
HF:H70099CZ Hra na kytaru II • 14 %
HF:H70100BZ Klasická interpretace II - Kontrabas • 14 %
HF:H70100EZ Klasická interpretace II - Kytara • 14 %
2. ročník
3. semestr
HF:H70098L Bigband II • 100 %
HF:H70101L Interpretační seminář II • 100 %
HF:H70103L Teorie Jazzové improvizace II • 100 %
HF:H70104L Jazzová intonace a rytmus II • 100 %
HF:H70105L Jazzová harmonie II • 100 %
HF:H70106L Jazzová komp. a aranž. II • 100 %
HF:H70108L Dějiny jazzu II • 100 %
HF:H85023 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H70109L Práce v nahrávacím studiu • 93 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 87 %
HF:H70107L Základy jazzového klavíru II • 80 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 53 %
HF:H70087L Jazzový ansámbl • 53 %
HF:H82144L Projekt - mezioborový ansámbl se zaměřením na propojení jazzu a soudobé hudby, kompozice a improvizace • 40 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 27 %
HF:H70099DL Hra na bicí II • 27 %
HF:H70100CL Klasická interpretace II - Bicí • 27 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 20 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 20 %
HF:H70096L Dějiny latinsko-americké hudby • 20 %
HF:H70098Z Bigband II • 20 %
HF:H70099CL Hra na kytaru II • 20 %
HF:H70099EL Hra na klavír II • 20 %
HF:H70100DL Klasická interpretace II - Klavír • 20 %
HF:H70100EL Klasická interpretace II - Kytara • 20 %
HF:H70101Z Interpretační seminář II • 20 %
HF:H70103Z Teorie Jazzové improvizace II • 20 %
HF:H70104Z Jazzová intonace a rytmus II • 20 %
HF:H70105Z Jazzová harmonie II • 20 %
HF:H70106Z Jazzová komp. a aranž. II • 20 %
HF:H70108Z Dějiny jazzu II • 20 %
HF:H70109Z Práce v nahrávacím studiu • 20 %
HF:H80045L Úvod do hudebního managementu • 20 %
HF:HF1003L Psychická a fyzická příprava hudebníka • 13 %
HF:HF1012L Latinsko-americká hudba • 13 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:H51474L Dějiny populární hudby • 13 %
HF:H70099AL Hra na saxofon II • 13 %
HF:H70099DZ Hra na bicí II • 13 %
HF:H70100AL Klasická interpretace II - Saxofon • 13 %
HF:H70100BL Klasická interpretace II - Kontrabas • 13 %
HF:H70100CZ Klasická interpretace II - Bicí • 13 %
HF:H70107Z Základy jazzového klavíru II • 13 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 13 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 13 %
4. semestr
HF:H60259Z Pedagogika • 41 %
HF:H60288Z Psychologie I • 41 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 41 %
HF:H70127Z Bigband III • 41 %
HF:H70128Z Interpretační seminář III • 41 %
HF:H70130Z Teorie Jazzové improvizace III • 41 %
HF:H70131Z Jazzová harmonie III • 41 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 35 %
HF:H85024 Bakalářský seminář • 35 %
HF:H70109Z Práce v nahrávacím studiu • 12 %
HF:H70126AZ Hra na saxofon III - abs. projekt • 12 %
HF:H70126CZ Hra na kytaru III - abs. projekt • 12 %
HF:H70126DZ Hra na bicí III - abs. projekt • 12 %
3. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H70087L Jazzový ansámbl • 100 %
HF:H70127L Bigband III • 100 %
HF:H70128L Interpretační seminář III • 100 %
HF:H70130L Teorie Jazzové improvizace III • 100 %
HF:H70131L Jazzová harmonie III • 100 %
HF:H85024A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 33 %
HF:H70126CL Hra na kytaru III - abs. projekt • 33 %
HF:H85024 Bakalářský seminář • 33 %
HF:H60259Z Pedagogika • 22 %
HF:H60288Z Psychologie I • 22 %
HF:H70087Z Jazzový ansámbl • 22 %
HF:H70126AL Hra na saxofon III - abs. projekt • 22 %
HF:H70126DL Hra na bicí III - abs. projekt • 22 %
HF:H70127Z Bigband III • 22 %
HF:H70128Z Interpretační seminář III • 22 %
HF:H70130Z Teorie Jazzové improvizace III • 22 %
HF:H70131Z Jazzová harmonie III • 22 %
HF:H70134L Dějiny jazzu III • 22 %
HF:HF1104L Úvod do hry na bicí soupravu • 11 %
HF:H70099BL Hra na kontrabas II • 11 %
HF:H70100CL Klasická interpretace II - Bicí • 11 %
HF:H70103L Teorie Jazzové improvizace II • 11 %
HF:H70109L Práce v nahrávacím studiu • 11 %
HF:H70126BL Hra na kontrabas III - abs. projekt • 11 %
HF:H70126CZ Hra na kytaru III - abs. projekt • 11 %
HF:H70126EL Hra na klavír III - abs. projekt • 11 %
HF:H70126EZ Hra na klavír III - abs. projekt • 11 %
HF:H70132L Jazzová komp. a aranž. III • 11 %
HF:H70132Z Jazzová komp. a aranž. III • 11 %
HF:H70133L Základy jazzového klavíru III • 11 %
HF:H70134Z Dějiny jazzu III • 11 %

Kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 100 %
HF:H60089DZ Hra na klavír I • 100 %
HF:H60143Z Instrumentace I • 100 %
HF:H60195Z Kompozice I • 100 %
HF:H60314Z Seminář kompozice I • 100 %
HF:H60324Z Sluchová analýza I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H60354Z Teorie kompozice I • 100 %
HF:H60368 Úvod do hry na bicí nástroje I • 100 %
HF:H70004Z Improvizace • 100 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70057Z Fotografie I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 100 %
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60091DL Hra na klavír II • 100 %
HF:H60091DZ Hra na klavír II • 100 %
HF:H60145L Instrumentace II • 100 %
HF:H60145Z Instrumentace II • 100 %
HF:H60197L Kompozice II • 100 %
HF:H60197Z Kompozice II • 100 %
HF:H60201L Kompozice scénické a filmové hudby I • 100 %
HF:H60201Z Kompozice scénické a filmové hudby I • 100 %
HF:H60236 Metodika výuky hudebně teoretických disciplín I • 100 %
HF:H60315L Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60315Z Seminář kompozice II • 100 %
HF:H60356L Teorie kompozice II • 100 %
HF:H60356Z Teorie kompozice II • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H75010L Interaktivní improvizace a harmonizace • 100 %
HF:H75010Z Interaktivní improvizace a harmonizace • 100 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 50 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 50 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 50 %
HF:H60308L Scénické využití videa I • 50 %
HF:H60308Z Scénické využití videa I • 50 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 50 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 50 %
HF:H81011Z Physical Computing (Interaktivní systémy) • 50 %
2. ročník
4. semestr
HF:H60002Z Bakalářská práce • 50 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 50 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 50 %
HF:H60199Z Kompozice III abs. projekt • 50 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 50 %
HF:H60259Z Pedagogika • 50 %
HF:H60288Z Psychologie I • 50 %
HF:H60316Z Seminář kompozice III • 50 %
HF:H60358Z Teorie kompozice III • 50 %
HF:H60372Z Vybavení EA studia II • 50 %
HF:H70082Z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 50 %
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60095DL Hra na klavír III • 100 %
HF:H60199L Kompozice III abs. projekt • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60316L Seminář kompozice III • 100 %
HF:H60358L Teorie kompozice III • 100 %
HF:H60372L Vybavení EA studia II • 100 %
HF:H70082L Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 100 %
HF:H81013L Metodika kompozice • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 67 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 67 %
HF:H60095DZ Hra na klavír III • 67 %
HF:H60199Z Kompozice III abs. projekt • 67 %
HF:H60235Z Metodika výuky hudebně teoretických disciplín II • 67 %
HF:H60259Z Pedagogika • 67 %
HF:H60288Z Psychologie I • 67 %
HF:H60316Z Seminář kompozice III • 67 %
HF:H60358Z Teorie kompozice III • 67 %
HF:H60372Z Vybavení EA studia II • 67 %
HF:H70082Z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I • 67 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 33 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 33 %
HF:H60147L Instrumentace III • 33 %
HF:H60147Z Instrumentace III • 33 %
HF:H60211 Kurz klasické a počítačové notografie • 33 %
HF:H70078L Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H70078Z Čeština pro odbornou praxi • 33 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 33 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 33 %
HF:H81011L Physical Computing (Interaktivní systémy) • 33 %

Multimediální kompozice (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:HF1004L Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 II • 100 %
HF:HF1004Z Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 I • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 100 %
HF:H60307L Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60307Z Kreativní osobnost I • 100 %
HF:H60335L Studiová praxe I • 100 %
HF:H60335Z Studiová praxe I • 100 %
HF:H60371L Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H60371Z Vybavení EA studia I • 100 %
HF:H70040L Multimediální kompozice I • 100 %
HF:H70040Z Multimediální kompozice I • 100 %
HF:H70043A Základy výpočetní techniky • 100 %
HF:H70043B Základy výpočetní techniky • 100 %
HF:H70046L Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70046Z Filmová tvorba I • 100 %
HF:H70052L Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70052Z Úvod do studia interaktivních médií • 100 %
HF:H70055A Základy digitálního videa • 100 %
HF:H70055B Obrazová postprodukce • 100 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 100 %
HF:H70056B Vizuální kompozice v čase • 100 %
HF:H70057L Fotografie I • 100 %
HF:H70057Z Fotografie I • 100 %
HF:H70059L Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70059Z Základy dramaturgie a režie • 100 %
HF:H70061L Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70061Z Základy instrumentace I • 100 %
HF:H70064L Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70064Z Základy teorie kompozice I • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H70314L Produkční seminář • 100 %
HF:H70314Z Produkční seminář • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
4. semestr
HF:HF1005Z Současné české a světové umění • 100 %
HF:HF1007Z Interaktivní umění a postmoderní doba • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H70042Z Multimediální kompozice III • 100 %
HF:H70048Z Teamwork II • 100 %
HF:H70053AZ Umění nových médií - umění a technika • 100 %
HF:H70060Z Základy choreografie I • 100 %
HF:H70063Z Základy scénografie I • 100 %
HF:H70066Z Základy teorie kompozice III • 100 %
HF:H70074Z Teorie obrazu • 100 %
HF:H70316Z Seminář kompozice II • 100 %
HF:HF1010Z Od elektronické hudby k live coding performance I • 50 %
HF:H70035A Základy multimediálních technologií • 50 %
HF:H70056A Vizuální kompozice v čase • 50 %
DIFA:M6011 Základy multimediálních technologií • 50 %
2. ročník
5. semestr
HF:HF1005L Světové umění po roce 1945 • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H70042L Multimediální kompozice III • 100 %
HF:H70048L Teamwork II • 100 %
HF:H70053AL Umění nových médií - umění a technika • 100 %
HF:H70060L Základy choreografie I • 100 %
HF:H70063L Základy scénografie I • 100 %
HF:H70066L Základy teorie kompozice III • 100 %
HF:H70074L Teorie obrazu • 100 %
HF:H70316L Seminář kompozice II • 100 %
HF:HF1010L Od elektronické hudby k live coding performance II • 50 %

Operní režie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60082Z Hlasová výchova II • 100 %
HF:H60203Z Kostým I • 100 %
HF:H60242Z Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H60274Z Práce s hercem II • 100 %
HF:H60298Z Režie II • 100 %
HF:H60303Z Rozbor a dramaturgie oper II • 100 %
HF:H60311Z Scénografie II • 100 %
HF:H60318Z Seminář operní režie II • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
3. semestr
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 100 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 100 %
HF:H60082L Hlasová výchova II • 100 %
HF:H60203L Kostým I • 100 %
HF:H602282 Metodika I • 100 %
HF:H60242L Dějiny operního divadla II • 100 %
HF:H60274L Práce s hercem II • 100 %
HF:H60298L Režie II • 100 %
HF:H60303L Rozbor a dramaturgie oper II • 100 %
HF:H60311L Scénografie II • 100 %
HF:H60318L Seminář operní režie II • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX50 Světelný design • 100 %
2. ročník
5. semestr
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 100 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H602312L Metodika II • 100 %
HF:H602312Z Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60259Z Pedagogika • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60288Z Psychologie I • 100 %
HF:H60300L Režie III - abs. projekt • 100 %
HF:H60300Z Režie III - abs. projekt • 100 %
HF:H60304L Rozbor a dramaturgie oper III • 100 %
HF:H60304Z Rozbor a dramaturgie oper III • 100 %
HF:H60319L Seminář operní režie III • 100 %
HF:H60319Z Seminář operní režie III • 100 %
HF:H60204Z Kostým II • 50 %
HF:H60275L Práce s hercem III • 50 %
HF:H60275Z Práce s hercem III • 50 %
HF:H60313Z Scénografie III • 50 %

Zpěv (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
HF:H60043L Dějiny vokální hudby I • 100 %
HF:H60043Z Dějiny vokální hudby I • 100 %
HF:H60076L Fyziologie a hygiena hlasu • 100 %
HF:H60076Z Fyziologie a hygiena hlasu • 100 %
HF:H60137L Inscenační seminář I • 100 %
HF:H60137Z Inscenační seminář I • 100 %
HF:H601655L Interpretační seminář I • 100 %
HF:H601655Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:H60177L Jevištní řeč I • 100 %
HF:H60177Z Jevištní řeč I • 100 %
HF:H60262NL Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60262NZ Pohybová výchova I • 100 %
HF:H60339L Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60339Z Studium repertoáru s klavírem I • 100 %
HF:H60378L Vytváření postav I • 100 %
HF:H60378Z Vytváření postav I • 100 %
HF:H60386Z Zpěv I • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H60386L Zpěv I • 86 %
HF:H60123L Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 43 %
HF:H60123Z Hudební teorie (pro neabsolventy konzervatoře) • 43 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 14 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 14 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 14 %
HF:H51543L Tělesná výchova • 14 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 14 %
HF:H60032L Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60032Z Dějiny hudby II (18 a 19 st) • 14 %
HF:H60089KL Hra na klavír I • 14 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 14 %
HF:H60266L Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 14 %
HF:H60266Z Pohybová výchova IV (španělský tanec) • 14 %
HF:H60301L Rozbor a dramaturgie oper I • 14 %
HF:H60301Z Rozbor a dramaturgie oper I • 14 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 14 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 14 %
2. semestr
HF:H40738Z Interpretační seminář II • 55 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 55 %
HF:H60140Z Inscenační seminář II • 55 %
HF:H60263HZ Pohybová výchova II • 55 %
HF:H603434Z Studium repertoáru s klavírem II • 55 %
HF:H60379Z Vytváření postav II • 55 %
HF:H60388Z Zpěv II • 55 %
HF:H75014Z Scénický projekt • 36 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 18 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 18 %
2. ročník
3. semestr
HF:H30024 Bakalářský proseminář • 88 %
HF:H40738L Interpretační seminář II • 88 %
HF:H60045L Dějiny vokální hudby II • 88 %
HF:H60140L Inscenační seminář II • 88 %
HF:H602291 Metodika I • 88 %
HF:H60263HL Pohybová výchova II • 88 %
HF:H603434L Studium repertoáru s klavírem II • 88 %
HF:H60388L Zpěv II • 88 %
HF:H60379L Vytváření postav II • 81 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 63 %
HF:H40738Z Interpretační seminář II • 56 %
HF:H60045Z Dějiny vokální hudby II • 56 %
HF:H60140Z Inscenační seminář II • 56 %
HF:H60263HZ Pohybová výchova II • 56 %
HF:H603434Z Studium repertoáru s klavírem II • 56 %
HF:H60379Z Vytváření postav II • 56 %
HF:H60388Z Zpěv II • 56 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 50 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 44 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 38 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 19 %
HF:HJX00FZ Francouzština pro hudební praxi • 19 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 19 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00FL Francouzština pro hudební praxi • 13 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 13 %
HF:H60089KZ Hra na klavír I • 13 %
HF:H75014L Scénický projekt • 13 %
DIFA:DAAZX42 Základy scénického tance • 13 %
4. semestr
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 14 %
3. ročník
5. semestr
HF:H51411L Pedagogická praxe I • 100 %
HF:H60002L Bakalářská práce • 100 %
HF:H60047L Dějiny vokální hudby III • 100 %
HF:H60053A Bakalářský seminář • 100 %
HF:H60142L Inscenační seminář III • 100 %
HF:H602331L Metodika II • 100 %
HF:H60259L Pedagogika • 100 %
HF:H60264HL Pohybová výchova III • 100 %
HF:H60288L Psychologie II • 100 %
HF:H60345L Studium repertoáru s klavírem III • 100 %
HF:H60380L Vytváření postav III • 100 %
HF:H60389L Zpěv III - abs. projekt • 100 %
HF:H75011L Studium operních ansámblů a recitativů • 100 %
HF:H51411Z Pedagogická praxe I • 85 %
HF:H60002Z Bakalářská práce • 85 %
HF:H60047Z Dějiny vokální hudby III • 85 %
HF:H60053 Bakalářský seminář • 85 %
HF:H60142Z Inscenační seminář III • 85 %
HF:H602331Z Metodika II • 85 %
HF:H60259Z Pedagogika • 85 %
HF:H60264HZ Pohybová výchova III • 85 %
HF:H60288Z Psychologie I • 85 %
HF:H60345Z Studium repertoáru s klavírem III • 85 %
HF:H60380Z Vytváření postav III • 85 %
HF:H60389Z Zpěv III - abs. projekt • 85 %
HF:H75011Z Studium operních ansámblů a recitativů • 85 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 46 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 46 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 23 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 15 %

Dirigování orchestru (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0059L Operní seminář I • 100 %
HF:HF0059Z Operní seminář I • 100 %
HF:HF0067L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0067Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0094L Interpretační kurzy I • 100 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0116L Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0116Z Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0123L Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0123Z Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0132L Studium symfonického repertoáru I • 100 %
HF:HF0132Z Studium symfonického repertoáru I • 100 %
HF:HF0133L Studium operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0133Z Studium operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0142L Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I • 100 %
HF:HF0142Z Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I • 100 %
HF:HF0160L Technika dirigování I • 100 %
HF:HF0160Z Technika dirigování I • 100 %
HF:HF0161L Hra na klavír I • 100 %
HF:HF0161Z Hra na klavír I • 100 %
HF:HF0172L Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0172Z Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0174L Hra partitur I • 100 %
HF:HF0174Z Hra partitur I • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %
HF:H81006L Cvičný sbor • 100 %
HF:H81006Z Cvičný sbor • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 67 %
HF:HF0111L Jevištní řeč • 33 %
HF:HF0111Z Jevištní řeč • 33 %
HF:HF0121L Chamber Music I • 33 %
HF:HF0121Z Chamber Music I • 33 %
HF:HF0166Z Inscenační seminář I • 33 %
HF:HF1003Z Psychická a fyzická příprava hudebníka • 33 %
HF:HF1024Z Praktická hudební dramaturgie • 33 %
HF:HJX00IL Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00IZ Italština pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NL Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJX00NZ Němčina pro hudební praxi • 33 %
HF:HJ0017L Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:HJ0017Z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) • 33 %
HF:H51543Z Tělesná výchova • 33 %
HF:H60081HL Hlasová výchova I • 33 %
HF:H60081HZ Hlasová výchova I • 33 %
HF:H602433Z Orchestrální hra I • 33 %
HF:H60368 Úvod do hry na bicí nástroje I • 33 %
HF:H73023 Základy rétoriky a hlasové výchovy • 33 %
HF:H80025L Historická improvizace • 33 %
HF:H80025Z Historická improvizace • 33 %

Dirigování sboru (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0067L Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0067Z Interpretační seminář I • 100 %
HF:HF0076L Hlasová výchova a metodika zpěvu • 100 %
HF:HF0076Z Hlasová výchova a metodika zpěvu • 100 %
HF:HF0079L Vedení cvičného sboru I • 100 %
HF:HF0079Z Vedení cvičného sboru I • 100 %
HF:HF0080L Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0080Z Intonace a sluchová analýza I • 100 %
HF:HF0086L Umělecká praxe I • 100 %
HF:HF0086Z Umělecká praxe I • 100 %
HF:HF0094L Interpretační kurzy I • 100 %
HF:HF0100L Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0100Z Spolupráce s NdB I • 100 %
HF:HF0116L Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0116Z Teorie kompozice a instrumentace I • 100 %
HF:HF0123L Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0123Z Teorie interpretace I • 100 %
HF:HF0149L Sbormistrovství – hlavní obor I • 100 %
HF:HF0149Z Sbormistrovství – hlavní obor I • 100 %
HF:HF0154L Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0154Z Studium oratorního, kantátového a operního repertoáru I • 100 %
HF:HF0161L Hra na klavír I • 100 %
HF:HF0161Z Hra na klavír I • 100 %
HF:HF0176L Hra sborových partitur a klavírních výtahů I • 100 %
HF:HF0176Z Hra sborových partitur a klavírních výtahů I • 100 %
HF:HJX00AL Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:HJX00AZ Angličtina pro hudební praxi • 100 %
HF:H60030L Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H60030Z Dějiny hudby I (do 18 st) • 100 %
HF:H70080 Základy hudební akustiky • 100 %
HF:H70081 Zvukové aspekty interpretace • 100 %
HF:H73022Z Informační kurz • 100 %

Kompozice elektroakustické hudby (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HF0006L EA hudba I • 100 %
HF:HF0006Z EA hudba I • 100 %
HF:HF0008Z Exkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění • 100 %
HF:HF0021L Kompozice hudby pro počítačové hry I • 100 %
HF:HF0021Z Kompozice hudby pro počítačové hry I • 100 %
HF:HF0023L Modulární syntetizéry • 100 %
HF:HF0023Z Modulární syntetizéry • 100 %