DIFA VDN Theatre and Education for the Deaf
Name in Czech: Divadlo a výchova pro Neslyšící
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Div_vych:B Drama and Education

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Semester 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX01History of Theatre I V. Cejpekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX55Basics of PC Work -z 0/2/22 - P
DIFA:DDVZ101Entrance Course – Theatre and Education workshop V. Broulíkováz 0/16/0 2 dny.1 P P
DIFA:DDVZ111General Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVZ113Practical Training – Seminar V. Broulíkováz 0/2/01 Z P
DIFA:DVDZ104Movement Theatre V. Broulíkováz 0/4/12 P P
DIFA:DVDZ105Basics of Movement V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDZ107Acrobatics V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDZ111History of Culture V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDZ112Selected chapters from the history of dance theater V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDZ113Pedagogy - Introduction V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DVDZ114English for the Deaf V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDZ115Children's Literature V. Broulíkováz 0/1/11 - P
DIFA:DVDZ116Sign Language V. Broulíkovázk 1/2/22 - P
DIFA:DVDZ118Tuition reflection - seminar V. Broulíkováz 0/1/11 - P
DIFA:DVDZX03Rhythmic exercises - step V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDZY14Creative Workshop I V. Broulíkováz 40/0/02 P P
DIFA:DVDZY19Umělecké tlumočení do ZJ I V. Broulíkováz 0/16/01 - P
39 credits

Semester 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX02History of Theatre II V. Cejpekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX55Basics of PC Work S. Mackováz 0/2/22 - P
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 Z P
DIFA:DDVL111General Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVL112Common practice I V. Broulíkováz 0/4/12 P P
DIFA:DDVL113Practical Training – Seminar V. Broulíkováz 0/4/01 Z P
DIFA:DVDL104Movement Theatre V. Broulíkováz 0/4/12 P P
DIFA:DVDL106Special Movement Training V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDL107Acrobatics V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDL111History of Culture V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDL112Selected chapters from the history of dance theater V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDL113Pedagogy - Introduction V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DVDL114English for the Deaf V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDL115Children's Literature V. Broulíkováz 0/1/11 - P
DIFA:DVDL116Sign Language V. Broulíkovázk 1/2/22 - P
DIFA:DVDL118Tuition reflection - seminar V. Broulíkováz 0/1/11 - P
DIFA:DVDLX03Rhythmic exercises - step V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDLY19Umělecké tlumočení do ZJ I V. Broulíkováz 0/16/01 - P
39 credits

Semester 3

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX03History of Theatre III P. Trtílekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAAZX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DDVZ213Developmental Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVZ214Practice Seminar II V. Broulíkováz 0/2/01 Z P
DIFA:DDVZ216Common Practice II V. Broulíkováz 0/4/12 P P
DIFA:DVDZ201Methodology of Drama Education V. Broulíkovázk 1/1/22 - P
DIFA:DVDZ202Pedagogy V. Broulíkovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DVDZ203Special Pedagogy V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDZ207Selected chapters from the history of motion theater V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDZ208Art techniques and methodology VT V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDZ210Acrobatics and methodology V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDZ211Modern dance V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDZ212Sign language V. Broulíkovákz 2/4/12 - P
DIFA:DVDZ213Physical Theatre II V. Broulíkovákz 0/6/22 P P
DIFA:DVDZ214English for the Deaf V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDZ220Project The Book V. Broulíkováz 40/0/0 1 týden dílna.1 - P
DIFA:DVDZX01Audiovisual production V. Broulíkováz 0/2/21 - P
DIFA:DVDZX06Historie péče o Neslyšící V. Broulíkovázk 1/1/22 - P
DIFA:DVDZY15Workshop II V. Broulíkováz 40/0/02 P P
DIFA:DVDZY20Umělecké tlumočení do znakového jazyka II V. Broulíkováz 0/16/01 - P
46 credits

Semester 4

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX04History of Theatre IV P. Trtílekzk 2/0/43 Z P
DIFA:DAALX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DDVL213Developmental Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVL214Practice Seminar II V. Broulíkováz 0/2/01 Z P
DIFA:DDVL216Common Practice II V. Broulíkováz 0/4/12 P P
DIFA:DDVL305Bachelor Graduation Project – Seminar V. Broulíkováz 0/2/11 Z P
DIFA:DVDL201Methodology of Drama Education V. Broulíkovázk 1/1/22 - P
DIFA:DVDL202Pedagogy V. Broulíkovázk 2/0/22 Z P
DIFA:DVDL203Special Pedagogy V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDL207Selected chapters from the history of motion theater V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDL208Art techniques and methodology VT V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDL210Acrobatics and methodology V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDL211Modern dance V. Broulíkovákz 0/2/01 - P
DIFA:DVDL212Sign language V. Broulíkovákz 1/4/12 - P
DIFA:DVDL213Physical Theatre II V. Broulíkovákz 0/6/22 P P
DIFA:DVDL214English for the Deaf V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDL315Bachelor Graduation Work - seminar V. Broulíkováz 0/1/22 Z P
DIFA:DVDLX01Audiovisual production V. Broulíkováz 0/2/21 - P
DIFA:DVDLY20Umělecké tlumočení do znakového jazyka II V. Broulíkováz 0/16/01 - P
44 credits

Semester 5

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 - PV
DIFA:DDVZ301Didactics of Theatre and Education V. Broulíkováz 1/1/22 Z P
DIFA:DDVZ304Bachelor Graduation Project V. Broulíkováz 0/2/22 P P
DIFA:DDVZ305Bachelor Graduation Project – Seminar V. Broulíkováz 0/2/11 Z P
DIFA:DDVZ313Social Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVZ315Systematic Practical Training V. Broulíkováz 0/0/42 P P
DIFA:DDVZ316Systematic Practical Training – Seminar III V. Broulíkováz 0/2/01 Z P
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II P. Vodičkováz 24/0/01 P P
DIFA:DVDZ303Teaching the Hearing Impaired V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDZ306Selected chapters from the history of dance theater V. Broulíkováz 0/2/22 - P
DIFA:DVDZ307Historical Dance V. Broulíkováz 0/2/01 - P
DIFA:DVDZ308Movement Theatre V. Broulíkovákz 0/4/12 P P
DIFA:DVDZ309Acrobatics with Methodology V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDZ311Visual Art Techniques and Methodology V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDZ314Sign Language V. Broulíkovákz 1/2/12 - P
DIFA:DVDZ315Bachelor Graduation Work - seminar V. Broulíkováz 0/1/22 Z P
DIFA:DVDZ316Bachelor's Dissertation V. Broulíkováz 0/2/22 Z P
DIFA:DVDZ320Divadelní projekt ve studiu Marta V. Broulíkováz 0/16/0 2 týdny.2 - P
DIFA:DVDZY16Workshop III V. Broulíkováz 40/0/02 P P
DIFA:DVDZY18Multimediální zpracování výstupů V. Broulíkováz 0/2/21 - P
DIFA:DVDZY21Umělecké tlumočení do ZJ III V. Broulíkováz 0/16/01 - P
44 credits

Semester 6

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 - PV
DIFA:DDVL301Didactics of Theatre and Education V. Broulíkováz 1/1/22 Z P
DIFA:DDVL304Bachelor Graduation Project V. Broulíkováz 0/0/126 P P
DIFA:DDVL313Social Psychology V. Broulíkovázk 1/1/22 Z P
DIFA:DDVL315Systematic Practical Training V. Broulíkováz 0/0/42 P P
DIFA:DDVL316Systematic Practical Training – Seminar III V. Broulíkováz 0/2/01 Z P
DIFA:DVDL303Teaching the Hearing Impaired V. Broulíkovázk 2/0/22 - P
DIFA:DVDL307Historical Dance V. Broulíkováz 0/2/01 - P
DIFA:DVDL308Movement Theatre V. Broulíkovákz 0/4/12 P P
DIFA:DVDL309Acrobatics with Methodology V. Broulíkovákz 0/2/12 - P
DIFA:DVDL311Visual Art Techniques and Methodology V. Broulíkovákz 0/2/22 - P
DIFA:DVDL314Sign Language V. Broulíkovákz 1/2/12 - P
DIFA:DVDL316Bachelor's Dissertation V. Broulíkováz 0/4/128 Z P
DIFA:DVDLY21Umělecké tlumočení do ZJ III V. Broulíkováz 0/16/01 - P
43 credits

Any semester

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
DIFA:DAALX43Juggling S. Mackováz 0/2/22 - V
DIFA:DAALX44Tap Dance H. Halberstadtz 0/2/01 - V
DIFA:DAALX46Salon of Creative Writing S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 - V
DIFA:DAALX54Sítko Festival - support S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 - V
DIFA:DAAZX43Juggling S. Mackováz 0/2/22 - V
DIFA:DAAZX44Tap Dance S. Mackováz 0/2/01 - V
DIFA:DDVLX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 - V
DIFA:DDVLX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 - V
DIFA:DDVLX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 - V
DIFA:DDVLX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 - V
DIFA:DDVLX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/22 - V
DIFA:DDVLX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 - V
DIFA:DDVLX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 - V
DIFA:DDVLX12International Theatre Festival – Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 - V
DIFA:DDVLX18Theatre Project - Region, place, history S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 - V
DIFA:DDVLX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 - V
DIFA:DDVLX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 - V
DIFA:DDVLX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 - V
DIFA:DDVZX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 - V
DIFA:DDVZX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 - V
DIFA:DDVZX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 - V
DIFA:DDVZX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 - V
DIFA:DDVZX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/11 - V
DIFA:DDVZX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 - V
DIFA:DDVZX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 - V
DIFA:DDVZX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 - V
DIFA:DDVZX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 - V
DIFA:DDVZX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 - V
42 credits