DVDL107 Acrobatics

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ107 Acrobatics )
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je osvojení si základních akrobatických dovedností. Rozvíjení pohybových schopností. Studenti si praktickými cvičeními osvojí a zdokonalují se v jednotlivých cvicích, např. kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukou, stoj na hlavě, salto, atd. Cílem je připravit a vybavit studenty pohybovými dovednostmi, zvýšení koordinace těla i při provádění náročných cviků. Seznámit studenty se zásadami poskytování záchrany a dopomoci při provádění jednotlivých cviků.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - koordinovaně provádět jednotlivá cvičení - koordinovaně provádět jednotlivé akrobatické cviky a sestavy cviků - poskytnout základní dopomoc a záchranu při provádění vybraných akrobatických cviků
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základy poskytování záchrany a dopomoci při provádění cviků 2. Kotoul vpřed a jeho modifikace 3. Kotoul vzad a další jeho modifikace 4. Kotoul letmo 5. Přemet stranou a jeho modifikace 6. Stoj na hlavě a na rukou, atd. 7. Salto 8. Nácvik akrobatických sestav s využitím všech zvládnutých prvků
Literature
    recommended literature
  • Frömel, K., Kubánek, B., Šopková, J.: Programované učební postupy v akrobacii UP Olomouc 1993. info
  • Nitka J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993. info
  • Svatoň V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda1997. info
  • Šmolík P.: Akrobacie ve výuce herců JAMU 1985. info
  • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DVDL107