DVDZ316 Bachelor's Dissertation

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL316 Bachelor's Dissertation )
student současně absolvuje seminář k bakalářské práci
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student bude schopen písemně reflektovat vlastní pedagogickou a uměleckou práci v rámci zvoleného tématu
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - student bude schopen shrnout svoje dosavadní znalosti a zkušenosti z oboru. - student bude schopen pracovat s odbornou literaturou. - student bude schopen vyhledávat nové informace a odborně je zpracovat. - student bude schopen vlastní analýzy tématu a zdrojů. - student bude schopen aplikovat své poznatky na praktický problém v rámci zvoleného tématu - student bude schopen používat odpovídající odbornou terminologii
Syllabus (in Czech)
  • Student bude schopen písemně reflektovat vlastní pedagogickou a uměleckou práci v rámci zvoleného tématu, samostatně pracovat s doporučenou literaturou, smysluplně konzultovat získaná fakta, stanovovat předpoklady a na základě sledovaných jevů je ohájit nebo vyvrátit. Nové poznatky uvést do kontextu a formulovat je v bakalářské práci. Témata a rozsah práce jsou stanovena pro daný akademický rok.
Literature
  • Chládková, B.: Formální úprava seminárních a diplomových prací: příručka pro studenty DIFA JAMU, Brno 2002. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ316