DVDZ116 Sign Language

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
MgA. Robert Milič (lecturer)
BcA. Veronika Slámová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL116 Sign Language )
Pro zápis předmětu není nutná znalost českého znakového jazyka. Předpokladem je fyzická schopnost produkovat znaky českého znakového jazyka.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání vhledu do českého znakového jazyka a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšícími a N/neslyšícími. Dílčím cílem je získání poznatků o skupině osob se sluchovým postižením, o komunitě Neslyšících včetně kultury, zvyků a historie. Student získá základní orientaci v legislativě související s osobami se sluchovým postižením.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat jednotlivé typy interkulutrní komunikace;
- aplikovat teoretické poznatky o kultuře Neslyšících do praxe;
- produkce a komunikace v ČZJ na probraná témata;
- orientovat se v legislativě
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická témata: specifika skupiny osob se sluchovým postižením
 • možnosti komunikace s osobami se sluchovým postižením
 • komunita Neslyšících - kultura, zvyky
 • historie N/neslyšících
 • legislativa
 • Praktická témata: prstová abeceda
 • barvy
 • rodina
 • dny v týdnu
 • roční období
Literature
  required literature
 • Hudáková, A. a kol. Ve světě sluchového postižení. Praha : FRPSP-Tamtam, 2005. info
 • Strnadová, V. Jaké je to neslyšet. Praha, 1995. info
 • Strnadová, V.: Současné problémy české komunity neslyšících I. - Hluchota a jazyková komunikace, FFUK, Praha, 1998. info
  not specified
 • Nováková, R. Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina: Kultura neslyšících. [DVD-ROM] Praha : ČKTZJ, 2008. info
 • Strnadová, V. Hádej, co říkám. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha : ASNEP, 2001. info
 • Strnadová, V. Jaké je to neslyšet. Praha, 1995. info
 • Strnadová, V. Potom Ti to povíme. Praha, 1994. info
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
písemný test, ústní zkoušení v českém znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DVDZ116