DVDZX03 Rhythmic exercises - step

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDLX03 Rhythmic exercises - step )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky na DF JAMU
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět vede studenty postupně k procítěnému a uvědomělému,kultivovanému pohybovému projevu, který jim umožňuje tvůrčím způsobem přistupovat k herecké tvorbě. výstupy z výuky tohoto prvního stupně jsou: znalost a ovládání pravidelného i nepravidelného rytmu a jeho pohybové ztvárnění. uvědomění si a schopnost použití centra těla k vytváření pohybu. uvědomění si a schopnost rozlišení pohybového impulzu a podnětu vnitřního a vnějšího. schopnost imaginace a psychosomatického projevu v pohybu schopnost propojení a uvědomění si všech hlavních i vedlejších pohybových center. schopnost použití a rozlišení vedení pohybu různými částmi těla. uvědomování si napětí a uvolnění a nejrůznějších stupňů napětí. schopnost vnímání partnera ve dvojici či skupině, schopnost podpory i vnímání překážky v pohybu.
Learning outcomes (in Czech)
- student si uvědomuje a vnímá svoje tělo jako herecký nástroj - student dokáže použít svoje tělo v situaci - student zvládá aktivizaci pohybových center - student vnímá metrum a rytmus a rozdíly mezi těmito kategoriemi - student zvládne vytvořit rytmus prostřednictvím body percusion, tleskání, pohybu -
Syllabus (in Czech)
  • rytmus dynamika druhy pohybu centrum těla držení těla centra pohybu prostor skupina vedení pohybu pohybové impulzy vnímání partnera vnímání ve skupině napětí a uvolnění - stupně napětí podpora - důvěra překážka v pohybu
Literature
    recommended literature
  • Tanec a hudba Libuše Kurková SPN 1987
  • Jarmila Kroschlová Výrazový tanec 1964
Teaching methods (in Czech)
cvičení metody vytváření dovednosti a prohlubování schopností
Assessment methods (in Czech)
soustavné sledování studentů závěrečný výkon - plnění zadaných úkolů Podíl na hodnocení má stejný: pravidelná účast ve výuce plnění zadaných úkolů Otevřená hodina
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DVDZX03