DAALX34 French

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Glombíčková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAALX34/DP_JT: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Mon 14:30–16:00 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAALX34/DV: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Thu 8:30–10:00 107, J. Glombíčková
DAALX34/ERA: Tue 30. 4. to Sun 19. 5. Thu 10:15–11:45 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAALX34/CH: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Fri 8:30–10:00 107, except Fri 15. 3. ; and Fri 15. 3. 8:30–10:00 405, J. Glombíčková
DAALX34/MH: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Fri 10:15–11:45 107, J. Glombíčková
DAALX34/pokrocili: No timetable has been entered into IS. J. Glombíčková
DAALX34/SC: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Thu 8:30–10:00 107, J. Glombíčková
DAALX34/ZAM: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Mon 16:15–17:45 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAALX34/1: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Tue 14:30–16:00 UCEBNA_1, J. Glombíčková
DAALX34/2: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Tue 16:15–17:45 UCEBNA_1, J. Glombíčková
DAALX34/3: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Wed 14:30–16:00 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAALX34/4: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Wed 16:15–17:45 UCEBNA_1, J. Glombíčková
DAALX34/5: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Thu 14:30–16:00 UCEBNA_1, J. Glombíčková
DAALX34/6: Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Thu 16:15–17:45 UCEBNA_1, J. Glombíčková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( DIFA )
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Syllabus (in Czech)
 • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
 • Překlad úryvků z divadelních her nebo filmů
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
 • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
 • Recenze, články
Literature
 • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
 • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin. ISBN 978-2-200-26309-6. 2015. info
 • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert. ISBN 978-2-84902-652-6. 2009. info
 • REY, A and S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert. ISBN 2-85036-479-7. 1997. info
 • JOURNOT, M.-T. Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin,. ISBN 978-2-200-62540-5. 2019. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů 1 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je ústní prezentace studenta na téma divadelní hry nebo filmu a úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DAALX34