DAAZX01 History of Theatre I

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Michael Sodomka (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:15–11:45 104
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX02 History of Theatre II )
Předmět základu oboru - vstupní požadavky nejsou definovány.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod přednáškového cyklu Dějiny světového divadla. Divadlo v pravěku - rituál.
 • 2. Divadlo starověké Mezopotámie a Egypta.
 • 3. Řecké divadlo - úvod, tragédie.
 • 4. Řecké divadlo - tragédie, komedie.
 • 5. Římské divadlo.
 • 6. Byzantské divadlo.
 • 7. Středověké divadlo - úvod.
 • 8. Středověké divadlo - církevní divadlo.
 • 9. Středověké divadlo - světské divadlo.
 • 10. Asijské divadlo - úvod; divadlo starověké Indie.
 • 11. Asijské divadlo - tradiční čínské divadlo.
 • 12. Asijské divadlo - tradiční japonské divadlo.
Literature
  required literature
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Aischylos: Oresteia: Agamemnon, Obětující ženy (také jako Oběť na hrobě), Usmířené lítice. info
 • Aischylos: Sedm proti Thébám, Peršané, Prosebnice, Prométheus (vybrat jeden titul). info
 • Sofokles: Král Oidipus. info
 • Sofokles: Antigona, Elektra, Filoktetes, Oidipus na Koloně (vybrat dva tituly). info
 • Sofokles: Slídiči. info
 • Euripides: Médeia. info
 • Euripides: Hippolytos, Elektra, Trójanky, Kyklopos, Héraklés (vybrat dva tituly). info
 • Aristofanes: Lysistraté, Ptáci, Jezdci, Vosy, Mír, Ženy o Thesmoforiích, Žáby, Oblaky (vybrat alespoň dva tituly). info
 • Menandros: Dědek, Čí je to dítě?, Morous (vybrat alespoň jeden titul). info
 • Terentius: Dívka z Andru, Tchyně, Kleštěnec, Formio (vybrat alespoň jeden titul). info
 • Plautus: Pseudolus (česky také jako Lišák Pseudolus), Amfitryon, Komedie o hrnci, Komedie o strašidle, Blíženci (také jako Dvojčata, Menaechmové),. info
 • Hrotsvitha von Gandersheim: Duchovní dramata (Gallicanus, Pafnutius, Sapientia, Pád a obrácení Marie..., Dulcitius, Vzkříšení Drusiany a Kalimacha) (vybrat jeden text ze sborníků). info
 • Nicolas de la Chesnay: Odsouzení hostiny. info
 • Kalidása: Ztracený prsten (Šakuntala) - překlad a úprava František Hrubín. info
 • Kuan Chan-čching: Letní sníh a jiné hry (z výborů čínské dramatiky vybrat jeden text kteréhokoliv autora). info
 • Kchung Šang-žen: Vějíř s broskvovými květy. info
  recommended literature
 • BERNARD, J. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 332 s. info
 • Šakuntala (doslovný archaický překlad - přel. Čeněk Vyhnis, Praha 1873) - vybrat jednu z verzí. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Assessment methods (in Czech)
Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DAAZX01