DAALX02 History of Theatre II

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
2/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Michael Sodomka (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:15–11:45 104
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAAZX01 History of Theatre I )
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace.
Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla.
Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese
Syllabus (in Czech)
 • 1. Renesance jako stylová epocha. Italské renesanční divadlo – commedia erudita (15.–16. stol.).
 • 2. Italské renesanční divadlo – commedia dell’arte (15.–16. stol.).
 • 3. Francouzské renesanční divadlo (16. stol.).
 • 4. Alžbětinské divadlo I. (16.–17. stol.).
 • 5. Alžbětinské divadlo II. (16.–17. stol.).
 • 6. Alžbětinské divadlo III. (16.–17. stol.).
 • 7. Španělské renesanční divadlo I. (16.–17. stol.).
 • 8. Španělské renesanční divadlo II. (16.–17. stol.).
 • 9. Klasicismus jako stylová epocha. Francouzské klasicistní divadlo (17. stol.).
 • 10. Osvícenský klasicismus (18. stol.).
 • 11. Anglické klasicistní divadlo (17.–18. stol.).
 • 12. Německé humanistické a barokní divadlo (16.–17. stol.).
Literature
  required literature
 • Niccolo Machiavelli: Mandragora
 • různí autoři: Tři libreta italské komedie dell’arte (viz Karel Kratochvíl: Ze světa komedie dell’arte)
 • Thomas Kyd: Španělská tragédie aneb Jeronýmo už zase třeští
 • Christopher Marlowe: Tragická historie o doktoru Faustovi
 • Ben Jonson: Volpone aneb Lišák
 • Thomas Heywood: Žena zabitá dobrotou
 • Francis Beaumont a John Fletcher: Králem být a nebýt
 • John Webster: Vévodkyně z Amalfi
 • John Webster: Bílá ďáblice
 • William Shakespeare: Hamlet
 • William Shakespeare: Romeo a Julie
 • William Shakespeare: Richard III.
 • William Shakespeare: Macbeth
 • William Shakespeare: Král Lear
 • William Shakespeare: Antonius a Kleopatra
 • William Shakespeare: Sen noci svatojánské
 • Tirso de Molina: Sevillský svůdce a kamenný host
 • Lope de Vega: Fuente Ovejuna
 • Lope de Vega: Zahradníkův pes
 • Pedro Calderón de la Barca: Život je sen
 • Jean Racine: Faidra
 • Pierre Corneille: Cid
 • Molière: Lakomec
 • Molière: Zdravý nemocný
 • Molière: Don Juan
 • Molière: Měšťák šlechticem
 • Molière: Tartuffe
 • Molière: Misantrop
 • Pierre Marivaux: Hra lásky a náhody
 • Pierre Beaumarchais: Figarova svatba
 • Pierre Beaumarchais: Lazebník sevillský
 • Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti
 • Gotthold Ephraim Lessing: Mína z Barnhelmu
  recommended literature
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • BERNARD, J. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 332 s. info
 • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla, Praha 1929. info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Hans Sachs: Švanky (české výbory Masopustní hry a šprýmy, Masopustní šprýmy, Aktovky aj., slovensky např. Samopašné hry a rýmovačky aj.)povinně vybrat tři švanky (masopustní frašky) v některém z uvedených sborníků. info
 • Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha 2010. info
 • Hodek, B.: William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha 1971 (2. vyd. 1994). info
 • Honan, P.: Shakespeare : životopis. Praha 2011. info
 • Kratochvíl, K. : Komedie dell´arte. Panorama, Praha 1987. info
 • Lukeš, M.: Shakespeare a okolí : shakespearovské souvislosti. Praha 2010. info
 • Lyne, Ch.: Shakespeare a jeho svět (originál: Alles über Shakespeare). Praha 2009. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P.: Divadelní slovník, Divadelní ústav, Praha 2003. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Vega, Lope de: Nové umění skládati komedie v naší době. In: O umění básnickém a dramatickém (ed. K. Sgallová a J. K. Kroupa), s. 81 - 94. Praha : Koniasch Latin Press, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85917-31-9. info
 • Kotte, Andreas. Dějiny divadla. Úvod. Praha: AMU, 2022.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze).
Assessment methods (in Czech)
Zkouška:
Písemný test z faktografických znalostí.
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech – analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DAALX02