DVDL104 Movement Theatre

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:00–17:15 3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ104 Movement Theatre )
pohybové a umělecké předpoklady, ochota ke spolupráci ve skupině, tvůrčí dispozice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, rozvoj kreativity a schopnosti hledat vlastní přístupy k taneční a pohybové tvorbě, Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem
Learning outcomes (in Czech)
- student bude schopen definovat své teze a východiska pro tvorbu krátké taneční choreografie nebo pohybové etudy - popsat případně výběr hudební předlohy - analyzovat pohybovou etudu jiného studenta Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pohybová a herecká cvičení, rozvoj osobnosti studenta a jeho pohybových schopností, základní žonglérské techniky s míčky, kontaktní žonglování s koulí, základy jevištního znakového jazyka, použití gesta, rozvoj tvořivosti, improvizace a radosti z herectví.
Syllabus (in Czech)
  • Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, prostor výraz, komunikace, partnerská spolupráce, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, emoce, pohybový slovník, pohybová stylizace
Literature
    recommended literature
  • Šmolík, P.: Soubor námětů ke cvičení - O základní tělesné a pohybové průpravě, Praha 1980. info
  • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců. JAMU 1987. info
  • Šmolík, Petr - Akrobacie dvojic, DiFa JAMU, Brno 1995. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení samostatná práce studentů diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
splnění zadaného úkolu (tvorby taneční či pohybové etudy) písemný rozbor samostatné práce jiného studenta Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DVDL104