DVDL201 Methodology of Drama Education

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 8:30–10:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ201 Methodology of Drama Education )
Student projevuje zájem o obor
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zvládnout metodiku, která je nezbytnou reflexi praktických předmětů, Sleduje teoretická východiska oboru
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen teoreticky pochopit východiska i techniky DV
seznámí se s kazuistikami uplatňování DV v praxi
bude obeznámen s nutnými specifickými úpravami pro SP děti a mládež
Syllabus (in Czech)
 • Probírané okruhy:projekt,typy projektů,projektová metoda
 • Projekt v souvislosti s uměleckou literaturou a dramatickou výchovou
 • Projekt "Kniha",specifický projekt pro SP děti
 • Téma: Hra
 • Dramatická výchova a styčné /příbuzné/oblasti
 • Význačné osobnosti DV/USA, Velká Britanie, Česká republika/
Literature
  recommended literature
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ Eva, Jak se učí dramatická výchova, AMU, DIFA, Praha 2007, ISBN 978-80-7331-089-9. info
 • Machová, E.: Jak se učí dramatická výchova (Didaktika dramatické výchovy), DAMU. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL201