DAALX04 History of Theatre IV

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Michael Sodomka (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:15–11:45 104
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAAZX03 History of Theatre III )
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru (studijní specializace). Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Německé divadlo na počátku 20. století (expresionismus, Max Reinhardt, Bauhaus, dramatici).
 • 2. Epické divadlo.
 • 3. Antonin Artaud.
 • 4. Existencialismus a absurdní divadlo.
 • 5. USA: drama a divadlo 20. století.
 • 6. Muzikál.
 • 7. Alternativní divadlo (Living Theatre, Bread and Puppet Theatre...).
 • 8. Anglické divadlo po r. 1950.
 • 9. Polské divadlo 20. století.
 • 10. Francouzské divadlo po r. 1950.
 • 11. Německé divadlo po r. 1950.
 • 12. Postmoderní a postdramatické divadlo.
Literature
  required literature
 • Federico García Lorca: Krvavá svatba
 • Jean Anouilh: Antigona
 • Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora
 • Luigi Pirandello: Každý má svou pravdu
 • Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti
 • Bertolt Brecht: Žebrácká opera
 • Bertolt Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu
 • Bertolt Brecht: Kavkazský křídový kruh
 • Bertolt Brecht: Život Galileiho
 • Bertolt Brecht: Zadržitelný vzestup Artura Uie
 • Bertolt Brecht: Baal
 • Bertolt Brecht: Let přes oceán
 • Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti / Za zavřenými dveřmi
 • Jean-Paul Sartre: Mouchy
 • Jean-Paul Sartre: Špinavé ruce
 • Albert Camus: Caligula
 • Samuel Beckett: Čekání na Godota
 • Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka
 • Eugene Ionesco: Nosorožec
 • Eugene Ionesco: Židle
 • Eugene Ionesco: Třeštění ve dvou
 • Eugene Ionesco: Nový nájemník
 • Eugene Ionesco: Nenajatý vrah
 • Eugene Ionesco: Král umírá
 • Eugene O’Neill: Smutek sluší Elektře
 • Eugene O’Neill: Cesta dlouhého dne do noci
 • Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše
 • Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha
 • Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec
 • Tennessee Williams: Sestup Orfeův
 • Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové?
 • Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy
 • Friedrich Dürrenmatt: Fyzikové
 • Friedrich Dürrenmatt: Frank Pátý
 • Harold Pinter: Narozeniny
 • Harold Pinter: Správce
 • Harold Pinter: Přehlídka
 • Thomas Bernhard: Immanuel Kant
 • Thomas Bernhard: Minetti
 • Thomas Bernhard: Divadelník
 • Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss
 • Thomas Bernhard: Náměstí hrdinů
 • Thomas Bernhard: Slavnost pro Borise
 • Peter Handke: Spílání publiku
 • Peter Handke: Kašpar
 • Werner Schwab: Prezidentky
 • Elfriede Jelinek: Co se stalo, když Nora opustila manžela
 • Elfriede Jelinek: Klara S.
 • Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama
 • Bernard-Marie Koltes: Boj černocha se psy
 • Bernard-Marie Koltes: Roberto Zucco
 • Yasmina Reza: Obraz / Kumšt
 • Caryl Churchill: Prvotřídní ženy
 • Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
 • Mark Ravenhill: Faust (Faust je mrtvý)
 • Mark Ravenhill: Bazén (bez vody)
 • Sarah Kane: Psychóza ve 4.48
 • Sarah Kane: Faidra (z lásky)
 • Sarah Kane: Blasted
 • Martin McDonagh: Osiřelý západ
 • Martin McDonagh: Pan Polštář
 • Martin McDonagh: Mrzák inishmaanský
 • Martin McDonagh: Kráska z Leenane
 • Martin McDonagh: Kati
 • Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
 • Roland Schimmelpfennig: Arabská noc
 • Roland Schimmelpfennig: Černá voda
  recommended literature
 • Antonin Artaud I.díl - Život, dílo, sny. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno, 1987. info
 • Antonin Artaud II.díl - Texty. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno 1988. info
 • ARTAUD, A.: Cenci : Tragédie ve čtyřech dějstvích (deseti obrazech); podle Shelleye a Stendhala, Přeložil Jan Kopecký Praha : Dilia, 1967. info
 • ARTAUD, A.: Surrealistické texty, Dopisy z Rodez, Přisluhovači trýzně. Praha : Herrmann, 1996. info
 • Augustová, Zuzana: Thomas Bernhard. Brno 2003. info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983. info
 • Blahník, V.K. : Světové dějiny divadla. Adventinum, Praha 1929. info
 • Braun, K.: Divadelní prostor. info
 • Braun, K.: Druhá divadelní reforma? Praha 1993. info
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Cejpek, Václav: Černý anděl: pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernarda.Brno 1994. info
 • Esslin, M.: Podstata, tradice a smysl absurdního divadla, Brno 1966. info
 • Grotowski, J.: Divadlo a rituál : texty 1965-1969. Bratislava 1999. info
 • Grotowski, J.: Texty 1-3, zprac. J.Pilátová. PKS Praha 1990. info
 • Jobertová, D.: Když mluvit znamená jednat : francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století. Praha 2009. info
 • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
 • Kopecký, J.: Antonin Artaud poslední z prokletých. Praha 1994. info
 • Kundera, L.: Brecht. Brno 1999. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského. Praha 2009. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Šimková, S.: Súčasné francúzske divadlo. Bratislava 1985. info
 • Štúrová, N.: Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava 1969. info
 • Trtílek, Pavel: Specifika francouzského absurdního divadla. Brno 2011. info
 • WEKWERTH, M.: Proměna divadla. Praha: Orbis, 1964. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Assessment methods (in Czech)
Zkouška: Písemný test z faktografických znalostí. Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech – analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DAALX04