DAAZX03 History of Theatre III

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Michael Sodomka (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:15–11:45 104
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DAALX04 History of Theatre IV )
Předmět základu oboru - vstupní požadavky nejsou definovány.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace.
Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla.
Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Itálie 18. stol. – reforma komedie dell’arte, Goldoni, Gozzi.
 • 2. Divadlo v Německu v 18. stol. – osvícenství (Gottsched, Lessing).
 • 3. Preromantismus – Sturm und Drang, Výmarská klasika – Goethe, Schiller.
 • 4. Romantismus I. – základní charakteristika. Německo.
 • 5. Romantismus II. – Francie, Anglie, Polsko, Rusko.
 • 6. Realismus – charakteristika, Meiningenští.
 • 7. Realistické drama – Ibsen, Hauptmann, Strindberg, Čechov, Tolstoj… MCHAT.
 • 8. Naturalistické drama – úvod, charakteristika. Zola, Becque. Théâtre Libre, Théâtre Antoine, Freie Bühne, Independent Theatre.
 • 9. Antirealismus I. – základní charakteristika. Théâtre du Vieux Colombier, Kartel čtyř. Symbolismus, futurismus, kubismus.
 • 10. Antirealismus II. – dadaismus, surrealismus, expresionismus.
 • 11. Adolphe Appia, Edward Gordon Craig (prolog: Richard Wagner).
 • 12. Ruská moderna – Mejerchold, Vachtangov, Ejzenštejn, Tairov...
Literature
  required literature
 • Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
 • Carlo Goldoni: Poprask na laguně
 • Carlo Goldoni: Mirandolina (Paní hostinská)
 • Carlo Gozzi: Král jelenem
 • Carlo Gozzi: Turandot
 • Friedrich Schiller: Loupežníci
 • Friedrich Schiller: Marie Stuartovna
 • Friedrich Schiller: Don Carlos
 • Friedrich Schiller: Panna Orleánská
 • Friedrich Schiller: Valdštejn
 • Johann Wolfgang Goethe: Faust (1. díl)
 • George Gorgon Byron: Manfred
 • Georg Büchner: Vojcek
 • Heinrich von Kleist: Rozbitý džbán
 • Heinrich von Kleist: Katynka z Heilbronu
 • Heinrich von Kleist: Princ Bedřich Homburský
 • Victor Hugo: Hernani
 • Victor Hugo: Ruy Blas
 • Victor Hugo: Cromwell
 • Alfred de Musset: Lorenzaccio
 • Alfred de Musset: Se srdcem divno hrát (S láskou nejsou žádné žerty)
 • Percy Bysshe Shelley: Beatrice Cenci
 • Alexandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov
 • Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor
 • Henrik Ibsen: Peer Gynt
 • Henrik Ibsen: Nora (Domov loutek)
 • Henrik Ibsen: Nepřítel lidu
 • Henrik Ibsen: Hedda Gablerová
 • Henrik Ibsen: Opory společnosti
 • Henrik Ibsen: Divoká kachna
 • August Strindberg: Slečna Julie
 • Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad
 • Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry
 • Anton Pavlovič Čechov: Racek
 • Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa
 • George Bernard Shaw: Pygmalion
 • Gerhart Hauptmann: Tkalci
 • Maurice Maeterlinck: Modrý pták
 • Maurice Maeterlinck: Slepci
 • Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa
 • Alfred Jarry: Ubu králem
 • Guillaume Apollinaire: Prsy Tiresiovy
 • Georges Ribbemont-Desaignes: Němý kanár
 • Georges Ribbemont-Desaignes: Čínský císař
  recommended literature
 • Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa : romantická teorie a tradice estetického myšlení. Praha 2001. info
 • Barba, E. - Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Skryté umění herce. Praha 2000. info
 • Bernard, J. Co je to divadlo. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929. info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Hugo, V.: Předmluva ke Cromwellovi. Praha 2006. info
 • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Ipse, ipsa, Ibsen: sborník ibsenovských studií. Brno 2006. info
 • Kundera, L.: Noc a sen na modro : literatura německého romantismu. Olomouc 2004. info
 • LESSING, G.E. 1980, Hamburská dramaturgie, Praha, Orbis. info
 • Lukavský, R. Hamlet: pracovní deník. Praha: Divadelní ústav, 1965. info
 • Lukavský, R. Stanislavského metoda herecké práce. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P.: Divadelní slovník, Divadelní ústav, Praha 2003. info
 • Pavlovský, P. (hlavní red.). Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Praha 2004. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pokorný, F.: Kniha o kabaretu. Praha 1988. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Rak, J.: Kapitoly z dějin německého divadla. Praha, 1965. info
 • Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví. 2 sv. Praha 1946, 1954. info
 • Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění. Praha 1941. info
 • Stanislavskij, Konstantin Sergějevič: Dotvoření herce, Athos, Praha 1949. info
 • Tzara, T.: Dialektika poezie, Surrealismus a doba poválečná. Praha 1946. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze).
Assessment methods (in Czech)
Zkouška:
Písemný test z faktografických znalostí.
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech – analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DAAZX03