DVDL309 Acrobatics with Methodology

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:00 3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ309 Acrobatics with Methodology )
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj pohybových schopností a dovedností studenta při provádění základních akrobatických cvičení. Nácvik akrobatických cviků jednotlivců, dvojic a trojic. Seznámit studenty s teoretickými znalostmi učebních postupů vybraných akrobatických cviků. Osvojení si dovednosti pedagogického vedení cvičební jednotky – metodické učební postupy vybraných akrobatických cviků.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - koordinovaně provádět jednotlivá cvičení - samostatně a koordinovaně provádět akrobatické cviky a sestavy cviků - provádět akrobatické cviky ve dvojici a trojici - teorie – nauka o pohybu (poruchy hybného systému, zásady bezpečnosti, atd.) - teorie i aplikace metodické učební postupy dalších vybraných akrobatických cviků - písemný test – teoretické znalosti z oblasti metodologie učebních postupů provádění cviků
Syllabus (in Czech)
 • 1. Akrobatické cviky a sestavy – zdokonalení jejich provedení 2. Akrobatické cviky ve dvojici a ve trojici 3. Nauka o pohybu – poruchy hybného systému, zásady bezpečnosti, atd. 4. Učební postupy vybraných akrobatických cviků 5. Pedagogické vedení cvičební jednotky zaměřující se na nácvik jednotlivých prvků
Literature
 • Čermák, Chválová, Boltíková: Záda už mne nebolí Svojtka a Vašut 1992. info
 • Frömel, K., Kubánek, B., Šopková, J.: Programované učební postupy v akrobacii UP Olomouc 1993. info
 • Janda, Vl.: Vyšetřování hybnosti Avicenum 1972. info
 • Knížetová V., Kos. B.: Strečink, relaxace, dýchání Olympia 1989. info
 • Kopřivová J., Kopřiva, Z.: Vyrovnávací cvičení Studio pohybových aktivit Sokol Brno 1997. info
 • Nitka J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993. info
 • Pernicová H., Bělková T., Javůrek J. a dal.: Zdravotní tělesná výchova Fortuna 1993. info
 • Svatoň V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda1997. info
 • Šmolík P.: Akrobacie ve výuce herců JAMU 1985. info
 • Šmolík P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností - písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DVDL309