DVDZ111 History of Culture

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 14:30–16:00 107
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL111 History of Culture )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem výtvarné kultury. Vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti. Schopnost získat učením nové znalosti související se společenskovědním vzděláváním; porozumět významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům; pracovat s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl; využít informace získané v odborném textu, získat historické informace z výtvarných děl.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti: jsou seznámeni s historickým vývojem výtvarné kultury. - dokáží vystihnout charakteristické rysy a podtrhnout obecné kulturně historické souvislosti. - jsou schopni získat učením nové znalosti související se společenskovědním vzděláváním - získávají schopnost porozumět významným historickým procesům, vztahům, faktům a pojmům; - jsou schopni pracovat s textem i reprodukcemi významných uměleckých děl; využít informace získané v odborném textu, získat historické informace z výtvarných děl.
Syllabus (in Czech)
  • Základní pojmy s vývojem architektury, sochařství, malířství a oděvu. Vhled do proměny slohových epoch. Základní znaky výtvarného umění. Významné osobnosti a jejich díla a vysvětlují širší historické, společenské a kulturní souvislosti. Vyhled do dějin starověku, středověku, novověku a doby moderní.
Literature
    recommended literature
  • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
  • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
  • Gombrich, E. H. Příběh umění. ARGO MF, 1995. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška přednáška,práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
písemná zkouška, doplňující zkouška v českém znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DVDZ111