DVDL210 Acrobatics and methodology

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:00 3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ210 Acrobatics and methodology )
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj pohybových schopností a dovedností studenta při provádění základních akrobatických cvičení. Nácvik akrobatických cviků jednotlivců a dvojic. Nácvik poskytování záchrany a dopomoci při provádění jednotlivých cviků. Seznámit studenty s teoretickými základy nauky o pohybu (fyziologie pohybu, svalstvo – typy a rozdělení, atd.). Osvojení si dovednosti pedagogického vedení cvičební jednotky – průpravná gymnastická cvičení.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - koordinovaně provádět jednotlivá cvičení - samostatně a koordinovaně provádět akrobatické cviky a sestavy cviků - provádět akrobatické cviky ve dvojici - je schopen poskytnout adekvátní záchranu a dopomoc při provádění vybraných akrobatických cviků - vysvětlit teoretické základy nauky o pohybu -vysvětlit základní principy metodických učebních postupů provádění cviků - umět aplikovat metodické postupy u průpravných gymnastických cvičení - vést cvičební jednotku na téma - průpravná gymnastická cvičení
Syllabus (in Czech)
  • 1. Zásady provádění tělesných cvičení 2. Poskytování záchrany a dopomoci při provádění cviků 3. Akrobatické cviky a sestavy – zdokonalení jejich provedení 4. Akrobatické cviky ve dvojici - cvičení dvojic 5. Nauka o pohybu 6. Základní principy metodických učebních postupů provádění cviků 7. Průpravná gymnastická cvičení 8. Pedagogické vedení cvičební jednotky
Literature
  • Šmolík, P.: Akrobacie ve výuce herců I, II. info
  • • Svatoň, V. a kol.: Gymnastika, akrobacie a cvičení na nářadí NS Svoboda 1997
  • • Šmolík, P.: Akrobacie dvojic JAMU 1998
  • • Knížetová, V., Kos. B.: Strečink, relaxace, dýchání Olympia 1989
  • • Šmolík, P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987
  • • Nitka, J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL210