DVDZ202 Pedagogy

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 17:00–18:30 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL202 Pedagogy )
Absolvování kurzů Pedagogika I a II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámení studentů se specifiky lektorské činnosti v teoretické rovině, následně nácvik a zdokonalení lektorských dovedností v rovině praktické. Studenti budou obeznámeni s procesem přípravy, realizace a vyhodnocení vzdělávacího kurzu.Během kurzu se studenti naučí, jak strukturovat výuku a získat zájem posluchačů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět specifikům vzdělávání dětí i dospělých
- strukturovat výukovou jednotku
- připravit, zralizovat a evaluovat vzdělávací kurz
- aplikovat při výuce vybrané techniky facilitace a motivace
- efektivně komunikovat
Syllabus (in Czech)
 • 1. Lektorské dovednosti, prezentační dovednosti
 • 2. Efektivní komunikace
 • 3. Výstavba didaktického procesu, techniky facilitace a motivace
 • 4. Příprava a tvorba vzdělávacího kurzu
 • 5. Realizace vzdělávacího kurzu
 • 6. Evaluace vzdělávacího kurzu
 • 7. Práce se skupinou, skupinová dynamika
Literature
 • Obst, O.: Obecná didaktika. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • Petty, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • Skalková, J.: Obecná didaktika, ISV, Praha 1999. info
 • Medlíková, O. (2013). Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora (2., dopl. vyd.). Praha: Grada.
 • Langer, T. (2016). Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
nácvik lektorských dovedností
Assessment methods (in Czech)
Písemné zkoušení studentů
analýza výsledků činnosti studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2017, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DVDZ202