DAAZX35 Spanish

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Adrian Hundhausen (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAAZX35/1: Mon 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX35/2: Mon 14:30–16:00 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX35/3: Wed 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen
Prerequisites (in Czech)
Od úplných začátečníků přes A1 po B2 SERR v závislosti na konkrétní pokročilosti individuálních studentů příslušného kurzu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosažení úrovně A1, A2 nebo C1 v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (DELE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné španělštiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Ovládání všech základních gramatických kategorii, v kterých by Češi typicky měli nedostatky. Schopnost psát krátký divadelní text (např. recenzi) ve Šj. Schopnost plynule hovořit s rodilými mluvčími o základních tématech. Znalost 100 nejběžnějších španělských slov v oboru divadlo.
Syllabus (in Czech)
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň A1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně A1 po C1 minimálně na 60 procent.
Literature
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k A1/A2 a C1 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
  • PEÑARANDA, Carlos Ferrer, Santiago FARIÑA and Klára SÝKOROVÁ. Habla y opina. Edika, 2014. info
  • ASTRO, Francisca, Viúdez PILAR and Díaz BALLESTEROS. Aprende 2,3,4. INFOA, 2013. info
  • BROŽOVÁ, Kateřina, Carlos FERRER and PEÑARANDA. Aventura 1,2,3. Klett, 2009. info
  • ALONSO, Rosario, Raya ET and AL. Gramática básica del estudiante de español. Difusión, 2005. info
  • REBECA, M, VALETTE and Joy RENJILIAN-BURGY. Album. D.C. Heath and Co., 1993. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
Assessment methods (in Czech)
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 50 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DAAZX35