DVDL208 Art techniques and methodology VT

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 PRAXE
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ208 Art techniques and methodology VT )
Plná a aktivní účast, průběžné plnění všech zadaných úkolů (vlastní tvorba ve cvičeních, vlastní tvorba mimo cvičení), prezentace tvorby v adekvátní formě (výběr děl a jejich komentář), vedení deníku dle zadaných instrukcí.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Adekvátně zkušenostem a zájmu studentů osvojit a rozvinout teoretickou a praktickou výbavu v oblasti výtvarných materiálů, technik a postupů - v souvislostech s jejich využitelností v divadelní i školní praxi. Experimentální poznávání možnosti práce s různými výtvarnými materiály, technikami a postupy.
Learning outcomes (in Czech)
Portfolio odpovídající kvality – zahrnující vytvořená výtvarná díla, reflexe, záznamy a poznámky, dílčí úkoly atd.
Syllabus (in Czech)
 • Výtvarné prostředky, materiály, média, postupy a techniky v praktických ukázkách a cvičeních. Bod, linie, obrys, plocha, tvary, šrafura, kontura, objemy, světlo a barevné kvality, textury a povrchy, prostor a časový průběh. Vztahy a uspořádání prvků, kompozice, konstrukce, rytmus, kontrast, podobnost, detail, celek, kompoziční plán a struktura, dynamické proměny. Stylizace, typizace, symbol, znak, obsahová forma, gesto, výraz. Základní specifika a možnosti papíru, textilních materiálů, keramických materiálů, modelovacích hmot, odpadových materiálů, přírodnin apod. Kombinované techniky.
Literature
 • Teissig, K.: Techniky kresby. Aventinum, Praha 1995, ISBN 80-85277-49-2.
 • Smith, R.: Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, Praha 2000, ISBN 80.7209-245-6.
 • Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum, Praha 1997, ISBN 80-85277-79-4.
 • Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 1996, ISBN 80-902267-1-10.
 • Rada, P.: Techniky keramiky. Aventinum, Praha 1995, ISBN 80-85277-47-6.
 • Cikánová, K.: Malujte si s námi. Aventinum. Praha 1993, ISBN 80-7151-468-3.
 • Roeselová, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Sarah, Praha 2004, ISBN 80-902267-5-2.
 • Krejča, A.: Grafické techniky. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80- 7151-638-8.
 • Losos, L.: Techniky malby. Aventinum, Praha 1994, ISBN 80-85277-03-4.
Teaching methods (in Czech)
praktická cvičení
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet, analýza portfolia a průběžné sledování výkonu studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL208