DVDL115 Children's Literature

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
Bc. Dana Peňázová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 8:30–10:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ115 Children's Literature )
znalost dětské literatury na úrovni absolventa střední školy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními žánry dětské literatury, dále pak s novými trendy v dětské literatuře a s uplatněním dětské literatury v oblasti péče a vzdělávání sluchově postižených dětí a mládeže Studenti jsou schopni popsat využití dětské literatury v oblasti rozvoje čtenářství sluchově postižených dětí a získají vhled do možností interpretace dětské literatury
Learning outcomes (in Czech)
Student bude mít přehled o žánrech v oblasti dětské literatury
bude schopen citlivě rozeznávat vhodnost textů pro SP děti a mládež
získá dovednost dramatizovat drobné literární útvary
bude obeznámen s překlady do znakového jazyka
Syllabus (in Czech)
 • Jak vést neslyšící dítě k četbě: obrázek-znak-klíč ke světu
 • leporelo - čtení obrázků, slova klíčová a ilustrační
 • čtení jako hra, čtení s porozuměním, komiks, bilderbuch
 • zjednodušený, upravený text pro sluchově postižené děti, budování pozitivního vztahu k psaným informacím.
 • Funkce dětské literatury v současné kultuře (přehled osobností a děl světové literatury, přehled osobností a děl české literatury, významní ilustrátoři,
 • literatura pomáhá s problémy - náhled na funkci literatury z psychologického hlediska, literární hrdina, možnosti identifikačního vzoru,
 • literární předloha jako východisko pro práci se sluchově postiženými dětmi a mládeží).
Literature
 • Červenková, A.: Čtení pro rodiče malých dětí s vadami sluchu. info
 • Jak jsme se učili číst. info
 • Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. info
 • Čítanka 1,2 pro neslyšící děti a mládež. info
 • Příběhy pomáhají s problémy. info
 • Macková, S. - Svozilová, D.: Vezměte do ruky knihu. info
Teaching methods (in Czech)
seminář
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DVDL115