DVDL118 Tuition reflection - seminar

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 9:15–10:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ118 Tuition reflection - seminar )
schopnost otevřené komunikace v rámci skupiny sluchově postižených studentů, případně v rámci integrované skupiny studentů
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vést studenty k dovednosti studentů reflektovat aktuální témata především v oblasti vzdělávání a kultury sluchově postižených dětí a mládeže, vést studenty k orientaci v aktuální situaci inkluzívního vzdělávání.

Learning outcomes (in Czech)
Student schopen reflektovat aktuální témata především v oblasti vzdělávání a kultury sluchově postižených dětí a mládeže a to na základě vlastní zkušenosti.
Syllabus (in Czech)
  • Vlastní reflexe studentů v kontextu života, vzdělávání a kultury sluchově postižených dětí, mládeže a dospělých.

    Obsahem předmětu jsou vlastní reflexe studentů v těchto kontextech: já a to, co mne obklopuje, já ve skupině, reflektování vnejšího prostředí skupinou.
    Reflektované oblasti: vzdělávání neslyšících, kultura neslyšících, neslyšící a výtvarné umění. Film, hudba a divadlo. Neslyšící dítě a dramatická výchova.
Literature
  • Aktuální materiály: časopis pro neslyšící Gong, Infozpravodaj. info
  • Vzdělávání neslyšících - nové trendy(MŠMT ČR(. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, diskuze na základě samostatných úkolů studentů
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky a plnění úkolů
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DVDL118