DVDZ105 Basics of Movement

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 14:30–16:00 3
Prerequisites (in Czech)
Student musí mít základní pohybové schopnosti a dovednosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základními pohybovými návyky a zásadami při provádění tělesných cvičení. Rozvoj osobních schopností a dovedností v základních pohybových činnostech. Zlepšit celkovou koordinaci pohybu, zlepšit fyzickou kondici, pohyblivost, obratnost.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit základní zásady při provádění tělesných cvičení - předvést základní pohybové činnosti - prezentovat se v lepší fyzické kondici a dokonalejšími pohybovými dovednostmi
Syllabus (in Czech)
  • 1. Zásady provádění tělesných cvičení 2. Pohyblivostní průprava 3. Zpevňovací průprava 4. Odrazová průprava 5. Doskoková průprava 6. Rotační průprava 7. Protahovací cvičení 8. Posilovací cvičení
Literature
    recommended literature
  • • Nitka, J.: Pohybová příprava pro sportovní gymnastiku UP Olomouc 1993
  • • Šmolík, P.: Základní tělesná průprava ve výuce herců JAMU 1987
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 Metody výuky: - metody vytváření dovedností - Praktická cvičení, nácvik, opakování - názorné ukázky
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci výkonu. Klasifikovaný zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - prezentace získaných dovedností
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DVDZ105