DDVLX01 Choir Singing

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Hegner
Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Education and Voice Training Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 19:45–21:15 202
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět je zaměřen na zdokonalení celkové hudebnosti studentů s akcentem na posílení jejich pěveckých schopností. Během výuky se systematicky pracuje na zlepšení intonace a vnímání vícehlasu, na dynamice a rytmu, ale především na sdělnosti zpívaného textu a stylově správné interpretaci v rámci teamové spolupráce. Nadanější studenti mohou v tomto procesu výraznou měrou přispět ke zlepšení svých kolegů.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost správně intonovaného a sdělného pěveckého projevu v unisonu i vícehlasu.
Syllabus (in Czech)
 • Hlasová cvičení pro rozezpívání, důraz na správné vedení hlasu na dechové opoře, procvičování partů jednotlivých hlasových skupin (text, melodie), poté propojování do vícehlasů za pomoci klavíru nebo hudebního podkladu. Teamová spolupráce.
Literature
  recommended literature
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1,5
Assessment methods (in Czech)
Zimní semestr:
- zápočet na základě docházky a veřejného vystoupení (akce pořádané atelierem Divadlo a výchova či jiným ateliérem DF)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVLX01