DDVLX01 Choir Singing

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Karel Hegner (lecturer)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Karel Hegner
Music Education and Voice Training Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZX01 Choir Singing )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tento předmět je zaměřen na zdokonalení celkové hudebnosti studentů s akcentem na posílení jejich pěveckých schopností. Během výuky se systematicky pracuje na zlepšení intonace i vnímání vícehlasu, na dynamice a rytmu, ale především na sdělnosti zpívaného textu a stylově správné interpretaci v rámci teamové spolupráce. Nadanější studenti mohou v tomto procesu výraznou měrou přispět ke zlepšení svých kolegů.
Syllabus (in Czech)
 • Hlasová cvičení pro rozezpívání, důraz na správné vedení hlasu v dechové opoře, procvičování partů jednotlivých hlasových skupin (text, melodie), poté propojování do vícehlasů za pomoci klavíru nebo hudebního podkladu.
Literature
  recommended literature
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Zimní semestr:
- zápočet na základě docházky a veřejného vystoupení (akce pořádané atelierem Divadlo a výchova)
Letní semestr:
- zápočet na základě docházky a klauzury - veřejné vystoupení při příležitosti slavnostního zahájení či zakončení festivalu Sítko
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2019/DDVLX01