DVDZ314 Sign Language

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
MgA. Robert Milič (lecturer)
BcA. Veronika Slámová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:30–16:00 201, Mon 16:15–17:00 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDL314 Sign Language )
Úspěšné absolvování předmětu DVDL212 Znakový jazyk II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání co nejvyšší kompetence v českém znakovém jazyce a rozvíjení interkulturní komunikace mezi slyšícími a N/neslyšícími. Studenti budou seznámeni s dílčím tématem čeština jako cizí jazyk, které poznají na konkrétních příkladech textů uživatelů znakového jazyka.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout rysy textů psaných neslyšícím uživatelem ČZJ;
- analyzovat jednotlivé chyby, které se vyskytují v textech uživatelů ČZJ;
- vyprávět příběh v ČZJ za použití techniky střídání rolí;
- souvislého popisu obrázku a pracovního postupu v ČZJ
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická témata:
 • čeština jako cizí jazyk
 • psaná čeština českých neslyšících
 • interference v textech neslyšících
 • rozbor textů
 • Praktická témata:
 • specifické znaky
 • střídání rolí
 • popis situačních obrázků
 • popis pracovního postupu
 • vyprávění příběhu na základě textu
Literature
  required literature
 • Macurová, A. … protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). [Online]. Dostupné z: .
 • Poláková, Marie. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. In: Speciální pedagogika, roč. 11, 2001, č. 4, s. 207-219.
 • Hudáková, A. Helena nechce hada. [Online]. Dostupné z: .
 • Komorná, M. Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008. ISBN 978-80-87153-44-4
  recommended literature
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • TEIRESIÁS. Čeština pro neslyšící studenty SŠ. ELF: E-Learning na FF MU [online]. Brno: Masarykova univerzita, [2010]. Autorizovaným přístupem dostupné na URL .
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ314