DDVZX08 Participation in Workshops, Seminars, Festivals

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
40/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Kamila Konývková Kostřicová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem pro zápis předmětu je předchozí úspěšné absolvování 1. ročníku bakalářského studia na ADaV.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je:
- podnítit účast a zapojení studentů ateliéru do přehlídkového a festivalového dění v České republice (případně v zahraniční) jako aktivních lektorů či redaktorů;
- rozšiřovat dosavadní odborné znalosti a dovednosti v přímé praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z výuky jsou proměnné v závislosti na typu zapojení studenta v dílnách, seminářích a přehlídkách.
Syllabus (in Czech)
 • Náplní předmětu je účast studenta na předhlídce/festivalu v ČR či zahraniční, do které bude aktivně zapojen jako:
  - lektor divadelní dílny,
  - redaktor,
  - vedoucí diskusí.
  Specifikace pozice a náplně bude vždy konzultována s pedagogem předmětu.

  Související literatura bude určena pedagogem na základě konkrétní přehlídky/festivalu a pozice studenta.
Literature
  recommended literature
 • Císař, J. Práce porotce amatérského divadla. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost; Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 1985. 40-033-85. info
 • CÍSAŘ, J., et. al. Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998, 444 pp. ISBN 80-7068-129-2. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: praxe
Metody výuky: samostatná práce studenta - vedení dílny, redakční činnost, vedení diskuse
Assessment methods (in Czech)
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta - průběžné konzultace s pedagogem předmětu, závěrečná písemná dokumentace dané akce a účasti studenta v ní.
Konkrétní podmínky stanoví pedagog předmětu na základě domluvy se studentem nad specifikovanou akcí a zapojením studenta do ní.
Docházka: 100%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 1 týden.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DDVZX08