DVDL315 Bachelor Graduation Work - seminar

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ315 Bachelor Graduation Work - seminar )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studentům pomoc při hledání tématu bakalářské práce, metodologie a formy.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout téma, metodologii a strukturu vlastní bakalářské práce v podobě standardního zadání;
- napsat bakalářskou práci v následujícím ak. roce s výpomocí svého vedoucího práce a případných konzultantů.
Syllabus (in Czech)
 • - téma vlastní budoucí práce;
 • - emoční vztah k vybranému tématu formou předmluvy;
 • - vztah tématu k Ateliéru a k oboru;
 • - rešerše literatury;
 • - oficiální zadání bakalářské práce a založení archivu v IS.
Literature
  required literature
 • Brhelová, E. - Rodriguezová, V. Rukověť diplomanta. Doporučení pro začínající autory diplomové práce, studenty ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU Brno. 2009. Interní materiál. info
 • šablony BP a MP na stránkách DIFA JAMU
 • vybrané bakalářské práce na ADaV
  recommended literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení, práce s textem, diskusní metody, heuristické metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě založení archivu BP v IS po odsouhlasení vedoucím BP.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DVDL315