DVDL212 Sign language

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
1/4/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Daniela Hyklová (lecturer)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (lecturer)
MgA. Robert Milič (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:30–16:00 201, Tue 10:15–11:45 201, Tue 16:15–17:45 201
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ212 Sign language )
Úspěšné absolvování předmětu DVDZ212 Znakový jazyk II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zdokonalování kompetencí v českém znakovém jazyce a rozvíjení komunikace mezi slyšícími a neslyšícími. Studenti rozšíří své dosavadní znalosti o českém znakovém jazyce o další specifika, která jsou spojená s realizací znakového jazyka v trojrozměrném prostoru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s kategoriemi sloves v ČZJ a aplikovat je na svůj projev v ČZJ;
¨ - kategorizovat jednotlivé znaky ČZJ;
- vysvětlit gramatické kategorie čísla a času;
- souvislého projevu v ČZJ;
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická témata:
 • kategorie sloves
 • vyjadřování času
 • vyjadřování mnohosti
 • klasifikátory
 • typy znaků
 • Praktická témata:
 • zvířata
 • sport
 • popis lidské postavy
 • vyprávění příběhu
 • klasifikátory
 • slovesa
Literature
  required literature
 • Macurová, Alena, Poznáváme český znakový jazyk. Vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 2005.
 • MACUROVÁ, Alena, NOVÁKOVÁ, Radka, et al. Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk [CD-ROM] Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav české literatury a teorie komunikace, 2011.
 • MOTEJZÍKOVÁ, Jitka: Poznáváme český znakový jazyk V. – specifické znaky. Ruce.cz. [Online]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/189-poznavame-cesky-znakovy-jazyk-v-specificke-znaky>.
 • Macurová, Alena, Vysuček, Petr, Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, roč. 15, č. 4, s. 262-275.
  not specified
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, III. díl, FRPSP 2006. info
 • Hrubý,J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu, 1.díl. info
 • Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005. info
 • NOVÁKOVÁ, Radka, TIKOVSKÁ, Lenka. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce [DVD] Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1999. ISBN 80-7216-096-6. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení
Assessment methods (in Czech)
písemný test, ústní zkoušení ve znakovém jazyce
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDL212