DVDL307 Historical Dance

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 202
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ307 Historical Dance )
absolvování předchozích sovisejících předmětů : klasický tanec a práce s náčiním a moderní tanec
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základním cílem předmětu je seznámit studenty s co nejširší škálou tanečních stylů od renesance po současný tanec, s přihlédnutím ne pouze na techniku jednotlivých tanečních stylů v jednotlivých obdobích, ale zejména na charakter tanců s možností improvizace a komunikace či budování vztahů a situací uvnitř jednotlivých tanců.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvlada zakladni kroky a figury tanců- renesace, baroka Student zvlada zakladni kroky a figury spolecenskych tancu standardnich Student zvlada zakladni kroky a figury latinsko americkych tancu
Syllabus (in Czech)
  • Obsahem předmětu je: - výuka historických tanců průřezem od renesance a jejich srovnání - výuka společenských tanců současných s důrazem nejen na techniku, ale zejména na charakter tanců, improvizaci pomocí těchto tanečních stylů - práce na přeměně osobního těla v herecký umělecký nástroj
Literature
  • KRÖSCHLOVÁ, E. Dobové tance 16. - 19. století. Praha: SPN, 1981. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě docházky a na základě sledování výkon studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DVDL307