DVDZ306 Selected chapters from the history of dance theater

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bc. Dana Peňázová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:30–16:00 201
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Kapitoly z dějin pohybového divadla II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Získání základního přehledu v dějinách divadla se zvláštním přihlédnutím k historii pohybového divadla.
Learning outcomes (in Czech)
základní přehled v dějinách divadla se zvláštním přihlédnutím k historii pohybového divadla v období od 20. století až po současnost
Syllabus (in Czech)
 • Základní pojmy: dějiny divadla, pohybové divadlo, pantomima, tanec, pouliční divadlo, žonglování, cirkus a varieté
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O. G. : Dějiny divadla. Lidové noviny, Praha 1999. info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
  not specified
 • L. Fialka: Knoflík, J. Ryšánková: Pohyb a divadlo, O.Panovová: M. Sládek, L.Petišková: Slovník světového divadla (Turba), též Česká divadla (pantomimické soubory), též Slovník českého tanečního a pantomimického umění (portréty). info
 • L. Petišková: Jan Grossmann a pantomimické umění, a dtto viz. kapitola 3, též doslov in: B. Polívka, předběžný portrét, J. Dvořák: Marginálie o pantomimě, sborník Divadlo na Provázku, libreto k představení Harakiri Pantomimy Alfréda Jarryho. J.Kovalčuk: Autorské divadlo-skripta JAMU. info
 • F. Hrdlička, Z. Bratršovská: Bílé divadlo, V. Martinec: Tělo, nástroj inspirace, L. Petišková: Křesadlo in: Svět malých divadel II, J. grotowski: Divadlo a rituál, E. Barba: Skryté umění herce, E. Bonaventura a Nové kolumbijské divadlo. info
 • T. Rémy, Klauniády, L. Petišková: Cirkus, Klaun in: Základní pojmy divadla, F. Fellini filmuje a dal., C. Turba: Klauni a 19. století, J. Reidinger-L. Petišková: Když bolí úsměv. info
Teaching methods (in Czech)
* Přednáška
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
Písemná (ústní) zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DVDZ306