DDVLX20 Audience development projects

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/4. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základy teorie práce s publikem
- srovnat přístupy v oblasti práce s publikem v rámci kulturních organizací
- vést studenty při připravě a realizaci týmového projektu práce s publikem při kulturní organizaci (profesionální divadla, muzea a galerie, knihovny apod.)
Learning outcomes (in Czech)
Posluchač předmětu:
- bude znát základy teorie práce s publikem
- bude schopen v týmu připravit a realizovat vybraný formát práce s publikem (např. metodické listy, lektorský úvod pro děti, diskuse a další doprovodné akce pro veřejnost)
- bude schopen se podílet na propagaci a organizačním zajištění realizační fáze projektu PSP
- bude schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti práce s publikem
Syllabus (in Czech)
 • Přednášené okruhy:
 • - teorie práce s publikem se zaměřením na kulturní management
 • - realizované projekty práce s publikem v ateliéru divadlo a výchova
 • - příklady dobré praxe PSP ze zahraničí a ČR
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - náslechy na programech PSP (profesionální divadla, muzea a galerie, kulturní centra....)
 • - příprava a organizace projektu práce s publikem ve vybrané instituci
 • - realizace projektu práce s publikem
 • - dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Literature
 • Re:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 1 soubor PDF. ISBN 978-80-7008-319-2. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  - 85% účasti v hodinách
- účasti na exkurzích
- realizace ročníkového projektu práce s publikem v zadaném rozsahu
- odevzdání projektové dokumentace
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVLX20