DDVLX20 Audience development projects

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/4. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základy teorie práce s publikem
- srovnat přístupy v oblasti práce s publikem v rámci kulturních organizací
- vést studenty při připravě a realizaci týmového projektu práce s publikem při kulturní organizaci (profesionální divadla, muzea a galerie, knihovny apod.)
Learning outcomes (in Czech)
Posluchač předmětu:
- bude znát základy teorie práce s publikem
- bude schopen v týmu připravit a realizovat vybraný formát práce s publikem (např. metodické listy, lektorský úvod pro děti, diskuse a další doprovodné akce pro veřejnost)
- bude schopen se podílet na propagaci a organizačním zajištění realizační fáze projektu PSP
- bude schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti práce s publikem
Syllabus (in Czech)
 • Přednášené okruhy:
 • - teorie práce s publikem se zaměřením na kulturní management
 • - realizované projekty práce s publikem v ateliéru divadlo a výchova
 • - příklady dobré praxe PSP ze zahraničí a ČR
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - náslechy na programech PSP (profesionální divadla, muzea a galerie, kulturní centra....)
 • - příprava a organizace projektu práce s publikem ve vybrané instituci
 • - realizace projektu práce s publikem
 • - dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Literature
 • Re:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 1 soubor PDF. ISBN 978-80-7008-319-2. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  - 85% účasti v hodinách
- účasti na exkurzích
- realizace ročníkového projektu práce s publikem v zadaném rozsahu
- odevzdání projektové dokumentace
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2023/DDVLX20