DDVLX20 Projekty práce s publikem

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základy teorie práce s publikem
- srovnat přístupy v oblasti práce s publikem v rámci kulturních organizací
- vést studenty při připravě a realizaci týmového projektu práce s publikem při kulturní organizaci (profesionální divadla, muzea a galerie, knihovny apod.)
Výstupy z učení
Posluchač předmětu:
- bude znát základy teorie práce s publikem
- bude schopen v týmu připravit a realizovat vybraný formát práce s publikem (např. metodické listy, lektorský úvod pro děti, diskuse a další doprovodné akce pro veřejnost)
- bude schopen se podílet na propagaci a organizačním zajištění realizační fáze projektu PSP
- bude schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti práce s publikem
Osnova
 • Přednášené okruhy:
 • - teorie práce s publikem se zaměřením na kulturní management
 • - realizované projekty práce s publikem v ateliéru divadlo a výchova
 • - příklady dobré praxe PSP ze zahraničí a ČR
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - náslechy na programech PSP (profesionální divadla, muzea a galerie, kulturní centra....)
 • - příprava a organizace projektu práce s publikem ve vybrané instituci
 • - realizace projektu práce s publikem
 • - dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Literatura
 • Re:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 1 soubor PDF. ISBN 978-80-7008-319-2. info
Výukové metody
Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  - 85% účasti v hodinách
- účasti na exkurzích
- realizace ročníkového projektu práce s publikem v zadaném rozsahu
- odevzdání projektové dokumentace
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DDVLX20