DVDLY20 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/16/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
K základním požadavkům pro zapsání předmětu je nutná základní aktivní i pasivní znalost českého znakového jazyka a základní orientace v tématice uměleckého tlumočení. Nutné absolvování předmětu: DVDZY19 - Umělecké tlumočení do ZJ I, DVDLY19 - Umělecké tlumočení do ZJ I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty podrobněji s uměleckým tlumočením divadelních inscenací a hudebních skladeb instrumentálních i zpívaných. Podrobné seznámení s metodologií přípravy tlumočení instrumentálních skladeb. Součástí budou také praktické ukázky uměleckého tlumočení. Nácvik samostatného vystoupení tlumočené instrumentální skladby. Seznámit studenty se základy poskytování zpětné vazby na umělecký výkon a vlastní reflexe a sebehodnocení samostatného výstupu.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - vysvětlit postup přípravy tlumočení divadelních inscenací - vysvětlit postup přípravy tlumočení hudby a písní - umět prakticky aplikovat postup uměleckého tlumočení na krátkém textu divadelní inscenace - umět aplikovat postup uměleckého tlumočení instrumentální skladby - samostatně předvést ukázku tlumočené instrumentální skladby samostatně připravenou - poskytnout zpětnou vazbu na umělecký výkon - umět vlastní reflexi a sebehodnocení samostatného uměleckého výkonu
Syllabus (in Czech)
  • 1. Terminologie v oblasti uměleckého tlumočení 2. Metodologie přípravy instrumentální skladby 3. Poskytování zpětné vazby na umělecký výkon 4. Sebereflexe a sebehodnocení
Literature
    recommended literature
  • Umělecké tlumočení 2 – Divadlo, Info-Zpravodaj 2008, roč. 16, č. 1, s. 6–8.
  • Umělecké tlumočení 1 – Hudba a zpěv, Info-Zpravodaj 2007, roč. 15, č. 4, s. 15–17.
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K., KOVÁČOVÁ T. – Umělecké tlumočení do znakového jazyka, 1. Vyd., Praha:ČKTZJ, 2008, ISBN 978-80-87153-73-4
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K. – Specifika tlumočení pro neslyšící, 1. vyd., Praha: ČKTZJ, 2008, ISBN 978-80-87153-58-1
  • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ K., DINGOVÁ N. - Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící – DVD – ISBN 978-80-87153 – 72 – 7
Teaching methods (in Czech)
Pravidelná výuka. * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1 Metody výuky: - přednáška, - metody řešení problémů, - samostatná práce studentů, - práce s textem - metody vytváření dovedností
Assessment methods (in Czech)
Soustavné sledování výkonu studenta, analýza výsledků činnosti studenta při závěrečné prezentaci. Zápočet na základě: - přítomnosti ve výuce - veřejná prezentace tlumočené instrumentální skladby
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2022/DVDLY20