DIFA AUDIOV Audiovisual Media and Theatre
Name in Czech: Audiovizuální tvorba a divadlo
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: DIFA Dra_Tvo:B Media and the Dramatic Arts

Recommended progress through the study plan

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX01History of Theatre I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 1P
DIFA:DAAZX57The art of directing and dramaturgy III J. Šotkovskýzk 1/0/12 1-
DIFA:DATZ102PC Graphics P. Francánz 0/2/01 1-
DIFA:DATZ103Technology and video production technology P. Francánz 0/2/01 1-
DIFA:DATZ104Creative Photography I P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DATZ105Working with light (lighting design) P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 1-
DIFA:DATZ107Practicum in technology and television experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 1-
DIFA:DATZ108Scenic project P. Francánz 0/2/43 1-
DIFA:DATZ109Basics of PC Work P. Francánz 0/2/42 1-
DIFA:DATZ110Basics of Acting P. Francánz 0/2/42 1-
DIFA:DATZ113Service of Technological Chains P. Francánz 0/4/22 1-
DIFA:DATZ114Electrical Engineering II P. Francánzk 0/2/42 1-
DIFA:DATZ115Sound Technology I, II P. Francánzk 0/2/42 1-
DIFA:DRTZ106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 1P
DIFA:DRTZX24Chapters on History of Film P. Aujezdskýzk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY04Professional Training Course II P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
35 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX02History of Theatre II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX18Typology of film and adaptation H. Slavíkovákz 2/2/23 2P
DIFA:DAALX57The art of directing and dramaturgy IV J. Šotkovskýzk 1/0/12 2-
DIFA:DATL102PC Graphics P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DATL103Technology and video production technology P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DATL104Creative Photography I P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DATL106Sound Production Technology P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.1 2-
DIFA:DATL107Practicum in technology and television experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.2 2-
DIFA:DATL108Scenic project P. Francánz 0/2/43 2-
DIFA:DATL111Salon of Creative Writing P. Francánz 0/2/63 2-
DIFA:DATL112Documentary creation DIFA P. Francánz 0/24/0 Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.3 2-
DIFA:DATL113Service of Technological Chains P. Francánz 0/4/22 2-
DIFA:DATL115Sound Technology I, II P. Francánzk 0/2/42 2-
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRTL106Media and Community J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX04Radio - practical lessons 3 J. Gogolaz 0/2/32 2P
DIFA:DRTLX24Chapters on History of Film II P. Aujezdskýzk 2/0/22 2Z
35 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX03History of Theatre III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DATZ202Chapters language audiovisual works P. Francánz 0/2/22 3-
DIFA:DATZ203TV formats theatrical journalism and documentary I P. Francánz 1/1/22 3-
DIFA:DATZ205Theatrical Documentary Photography P. Francánz 0/2/43 3-
DIFA:DATZ206A scenic audiovisual project P. Francánz 0/2/43 3-
DIFA:DATZ208Electrical Engineering II P. Francánzk 2/0/12 3-
DIFA:DATZ211Audio-visual recording of a theater performance P. Francánz 0/2/22 3-
DIFA:DATZ212Practicum AV technology and TV experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 3-
DIFA:DRAZ201Art directing and dramaturgy III M. Horoščákzk 1/0/12 3-
DIFA:DRTZ308Kapitoly z dějin českého filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 3Z
22 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX04History of Theatre IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DATL202Chapters language audiovisual works P. Francánzk 0/2/22 4-
DIFA:DATL203TV formats theatrical journalism and documentary I P. Francánkz 1/1/22 4-
DIFA:DATL204Processing multimedia projects P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DATL205Theatrical Documentary Photography P. Francánz 0/2/43 4-
DIFA:DATL206A scenic audiovisual project P. Francánz 0/2/43 4-
DIFA:DATL209Practical editing P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL210Camera practicum P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL211Audio-visual recording of a theater performance P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DATL212Practicum AV technology and TV experience P. Francánz 0/24/0 Dílna, praxe 6x4 hod.1 4-
DIFA:DATL304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DRAL201Art directing and dramaturgy IV M. Horoščákzk 1/0/12 4-
DIFA:DRTL203Chapters from the History of Czech film P. Aujezdskýzk 2/0/22 4Z
26 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 5Z
DIFA:DAAZX62Roots of European culture P. Osolsoběz 2/0/22 5Z
DIFA:DATZ300Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II P. Francánz 1/1/22 5-
DIFA:DATZ301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánz 2/0/22 5-
DIFA:DATZ302Slovo a text v dokumentárním filmu P. Francánkz 0/2/64 5-
DIFA:DATZ303Dokumentární tvorba DF – dílny P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 5-
DIFA:DATZ304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 5P
DIFA:DATZ307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/22 5Z
DIFA:DATZ308Záznam divadelního festivalu Plzeň P. Francánz 0/40/0 Dílna, projekt 1 týden.2 5-
DIFA:DATZ311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ203Kapitoly z dějin světového filmu III P. Aujezdskýzk 2/2/22 5Z
32 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX05History of Czech Theatre A. Jochmanovázk 2/0/22 6Z
DIFA:DAALX62Roots of European culture P. Osolsobězk 2/0/22 6Z
DIFA:DATL301Dramaturgie a filmová řeč P. Francánzk 2/0/22 6-
DIFA:DATL305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 6-
DIFA:DATL306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 6P
DIFA:DATL307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/148 6Z
DIFA:DATL309Festival Setkání P. Francánz 0/192/0 24x8 hodin.4 6-
DIFA:DATL311Rozhlasové praktikum P. Francánz 0/2/22 6-
26 credits

Povinně volitelné

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
15 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
15 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX66English J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX67German J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX68French J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX69Spanish J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX70Russian J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
15 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX66English J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX67German J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX68French J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX69Spanish J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX70Russian J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
15 credits

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX95Incidental music H. Kovaříkováz 2/0/01 1-
DIFA:DATZ207Documentary filmmaking DIFA - Workshops P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 3-
3 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX95Incidental music H. Kovaříkováz 2/0/01 2-
DIFA:DATL207Documentary filmmaking DIFA - Workshops P. Francánz 0/24 Dílna, praxe 12x4 hod.2 4-
3 credits