DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavel Aujezdský
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:15–11:45 104
Prerequisites
Absolvování přednášek z dějin českého a světového filmu v prvním a druhém ročníku RTDS.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem českého filmu po znárodnění s akcentem na československou novou vlnu. Studenti budou seznámeni s vývojovými cestami české kinematografie, vedoucími k československé nové vlně, vztahy mezi tvůrci nové vlny a jejich předchůdci. Vývoj nové vlny a její násilný zánik, včetně postihů tvůrců. Česká kinematografie v normalizaci.
Learning outcomes
Po absolvování kurzu posluchač bude schopen: - pojmenovat a charakterizovat problémy znárodněné kinematografie; - charakterizovat socialistický realismus; - ozřejmit důvody odklonu od schematismu; - charakterizovat proměnu tvorby starší generace režisérů; - určit kořeny nové vlny a její vztah ke světové kinematografii; - pojmenovat tvůrce a hlavní filmy nové vlny; - vztah filmů nové vlny k československé skutečnosti šedesátých let; - vyjmenovat vrcholné tvůrci a jejich filmy; - popsat příčiny a důsledky konce nové vlny. - popsat vliv normalizace na filmovou tvorbu - orientovat se v situaci československé a české kinematografie po roce 1989 v kontextu předchozího vývoje a vlivu výrazných tvůrčích osbností
Syllabus
 • Znárodněný film jako stabilní materiální základna filmové tvorby a zároveň nástroj politického ovládnutí kinematografie. Schematismus socialistického realismu. Proměna českého filmu ve druhé půli padesátých let: žánrová pestrost, témata, výrazové prostředky. Tvůrci a filmy starší generace. Nová reflexe nedávné historie. Politické pozadí formování nové vlny. Společenská realita jako východisko polemiky s ideologií. Hledání tvaru. Nová témata a nové poetiky jednotlivých tvůrců. Režiséři šedesátých let a režiséři nové vlny. - socialistický realismus v českém filmu: B.Zeman: Pan Novák, Dovolená s Andělem, V.Kubásek-J.Novotný - Milujeme, J.Kádár - E. Klos - Únos aj.; - odlišit filmy reagující na skutečnost: Z.Brynych, Pět z milionu, Žižkovská romance, J.Kádár - E. Klos, Tři přání, Smrt si říká Engelchen, K.Kachyňa - Naděje, Závrať aj.; - nástup nové vlny - vliv neorealismu a fr.nové vlny: Š.Uher - Slnko v sieti, V.Chytilová - Pytel blech, M.Forman - Konkurs, Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, Hoří, má panenko, I.Passer: Intimní osvětlení, J.Papoušek - Nejkrásnější věk aj.; - literatura a film: B.Hrabal a Perličky na dně, A.Lustig - Démanty noci aj.; - vrcholná díla starší generace: K.Kachyňa-J.Procházka, Noc nevěsty, Cesta do Vídně, J.Kádár - E. Klos, Obchod na korze, F.Vláčil, Marketa Lazarová, Údolí včel aj.; - slovenská specifika: J.Jakubisko: Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni, Zbehovia a pútnici, E.Havetta: Slávnosť v botanickej záhrade, Ľalie poľné, D.Hanák: 322, Obrazy starého sveta aj.; - podobenství: P.Juráček: Postava k podpírání, Každý mladý muž, Případ pro začínajícího kata; J.Němec: O slavnosti a hostech, E.Schorm: Návrat ztraceného syna, Den sedmý, osmá noc, A.Máša: Bloudění, Hotel pro cizince, J.Schmidt, Konec srpna v hotelu ozon aj.; - J.Herz - Spalovač mrtvol, Kulhavý ďábel, Morgiana, Petrolejové lampy, J.Jireš - cesta od Žertu přes Valérii a týden divů k Lidem z metra; - solitér, který vydržel - V.Chytilová: Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Hra o jablko, Panelstory aj.; - spolupráce J.Menzla s B.Hrabalem: Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti aj.; - konec nové vlny a nástup normalizace, osudy tvůrců a návrat kinematografie k nové variaci na soc.realismus - V.Trapl: Tobě hrana zvonit nebude aj. Zásadní filmy československé nové vlny. Filmy české a slovenské. Doznívání nové vlny po sovětské okupaci a nástupu normalizace. Normalizační kinematografie mezi filmem V.Trapla Tobě hrana zvonit nebude a V.Chytilové Panelstory.
Literature
  required literature
 • Přádná, Škapová, Cieslar: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002. info
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4.
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2.
  recommended literature
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s ukázkami. Diskuze o zadaných filmech.
Assessment methods
Oral exam.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DRTZ308