DATL112 Documentary creation DIFA

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/24/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti pracují na audiovizuální dokumentaci divadelních aktivit a osobností fakulty. Odborné znalosti: Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Dovednosti: Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Syllabus (in Czech)
 • Dokumentární tvorba.
  Specifika dokumentárního jazyka.
  Dokumentární žánry.
  Přehled domácí a světové dokumentaristiky.
  Projekty: Umělecká tvorba ateliérů, konference, Salon původní tvorby, Setkání- Encounter, dokumentarní tvorba
  Reportážní cvičení, další specifické žánry.
Literature
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství Akademie múzických uměnínv Praze,Praha 2004,ISBN 80-7331-023-6. info
 • Štoll, Martin: Jan Špáta, nakladatelstí Malá Skala,Praha 207,ISBN 978-80-86776-00-2. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu,Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze,Praha 2010,ISBN 978-80-7331-181-0. info
Teaching methods (in Czech)
* Jednorázová výuka
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 48 hod.
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 48 hod.
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Klasifikovaný zápočet na základě uměleckého výkonu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL112