DATL204 Processing multimedia projects

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charakteru.
Student bude schopen se orientovat v trendech pro daný obor a zaměření.
Konceptuální zpracování zdrojových materiálů a jejich sdílení prostřednictvím internetu.
Student bude schopen i v budoucnosti doplňovat a upravovat své portfólio.
Student je schopen rozeznat rizika spojená s vkládáním vlastního obsahu na internet.
Syllabus (in Czech)
 • Průřez web aplikacemi na tvorbu webových stránek. (negativa X pozitiva)
 • Realizace vlastního portfolii.
 • Individuální úprava portfólia s multimediálním obsahem
 • Nahrávaní multimediálního obsahu na internet.
 • Realizace vlastního webového portfólia webové aplikace např. Webnode, Wix, atd
Literature
  recommended literature
 • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
 • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
 • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
  not specified
 • Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-2966-1
 • Designové myšlení: Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-3245-6
 • Vizuální myšlení - Umění ilustrace - Wigan Mark - Computer Press 2010 - ISBN 978-80-251-2970-8
 • Vzhůru do (responzivního) webdesignu - Martin Michálek - ISBN: 978-80-88253-00-6
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL204