DATL204 Processing multimedia projects

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charakteru.
Student bude schopen se orientovat v trendech pro daný obor a zaměření.
Konceptuální zpracování zdrojových materiálů a jejich sdílení prostřednictvím internetu.
Student bude schopen i v budoucnosti doplňovat a upravovat své portfólio.
Student je schopen rozeznat rizika spojená s vkládáním vlastního obsahu na internet.
Syllabus (in Czech)
 • Průřez web aplikacemi na tvorbu webových stránek. (negativa X pozitiva)
 • Realizace vlastního portfolii.
 • Individuální úprava portfólia s multimediálním obsahem
 • Nahrávaní multimediálního obsahu na internet.
 • Realizace vlastního webového portfólia webové aplikace např. Webnode, Wix, atd
Literature
  recommended literature
 • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
 • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
 • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
  not specified
 • Vzhůru do (responzivního) webdesignu - Martin Michálek - ISBN: 978-80-88253-00-6
 • Vizuální myšlení - Umění ilustrace - Wigan Mark - Computer Press 2010 - ISBN 978-80-251-2970-8
 • Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-2966-1
 • Designové myšlení: Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-3245-6
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DATL204