DATL204 Processing multimedia projects

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 8:30–10:00 ATD, except Tue 12. 4. to Sat 16. 4.
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DATZ204 Processing multimedia projects )
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru. Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charkteru. Student bude schopen se orientovat v html a css kódu.
Syllabus (in Czech)
  • Základy html Základy css Registrace domény Tvorba multimediálního porfólia ve webové aplikace např. Webbuilder Nahrávaní multimedialního obsahu na internet.
Literature
    recommended literature
  • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
  • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
  • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DATL204