DATL204 Multimediální zpracování projektů

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–10:00 ATD, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DATZ204 Multimediální zpracování projektů )
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru. Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charkteru. Student bude schopen se orientovat v html a css kódu.
Osnova
  • Základy html Základy css Registrace domény Tvorba multimediálního porfólia ve webové aplikace např. Webbuilder Nahrávaní multimedialního obsahu na internet.
Literatura
    doporučená literatura
  • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
  • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
  • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
Výukové metody
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.