DATZ204 Processing multimedia projects

Theatre Faculty
Winter 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Student dokončil předmět Základy práce na PC a s médii nebo předmět Grafika na PC.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou osobního porfolia multimediálním charakteru. Student bude schopen vytvořit portfolio multimediálního charkteru. Student bude schopen se orientovat v html a css kódu.
Syllabus (in Czech)
  • Základy html Základy css Registrace domény Tvorba multimediálního porfólia ve webové aplikace např. Webbuilder Nahrávaní multimedialního obsahu na internet.
Literature
    recommended literature
  • Druska, Peter: CSS a XHTML, ISBN 80-247-1382-9. info
  • Petr Staníček, CSS Kaskádové styly - Computer Press 2003. info
  • Vytváříme WWW stránky pomocí HTML, CSS a JavaScriptu - Stejskal, Jan - ISBN: 8025101673. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, cvičení, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta 33%
projekt, profesní výkon 33%
docházka 34%
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2024/DATZ204