DAAZX67 German

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jan Trna, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAAZX67/ATD_RTDS: Wed 8:30–10:00 106, Fri 12:00–13:30 UCEBNA_1, J. Trna
DAAZX67/CR_DD: Wed 8:30–10:00 106, Fri 8:30–10:00 106, J. Trna
Prerequisites (in Czech)
Tento kurz je určen jak studentům začátečnických, tak pokročilejších jazykových úrovní, přičemž se klade důraz na nácvik komunikačních dovedností v obecné a odbornější němčině, jakožto na pochopení a správné používání gramatických struktur jazyka. Směrodatná je přitom aktuální jazyková úroveň uchazečů podle Evropského referenčního rámce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Časová dotace výuky bude rovnoměrně rozdělena mezi všechny jazykové kompetence: mluvený projev, porozumění čtenému textu, formulace vlastního psaného projevu a porozumění audio-materiálu, přičemž zvláště u pasivních dovedností kladu důraz na domácí přípravu. Ta může být realizována např. prostřednictvím sdíleného Google disku, na nějž účastníci kurzu vkládají své texty a dostávají na ně individuální zpětnou vazbu. Opakující se chyby a nepřesnosti jsou následně předmětem rozšířeného výkladu a procvičování v rámci videokonferenční výuky. Co se tematického zaměření výuky vzhledem k odbornosti týče, budou ve výuce uplatněny zjednodušené i autentické textové a audiovizuálními materiály zaměřené na divadelní problematiku. Znalosti struktury jazyka a pokročilejší slovní zásoby jsou rozvíjeny formou interaktivních cvičení zaměřených na každodenní/odbornou komunikaci, vyjádření vlastního názoru a formulaci jednoznačně srozumitelných argumentačních vzorců.
Literature
    recommended literature
  • STIEBELER, H., WERFF, F. VAN DER. Fit fürs Goethe-Zertifikat B2. München: München: Hueber, 2020. info
  • KÖCK, J.B., BUDŇÁK, J., HAEUSSERMANN, J., TRNA, J. Zwischen vzpomínka und Erinnerung. Tschechische Erinnerungsorte im DaF- Unterricht. Brno: Masaryk University Press, 2019. info
  • PTAK, M. Grammatik Intensivtrainer B1. Berlin: Langenscheidt, 2010. info
Assessment methods (in Czech)
semestrální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DAAZX67