DAALX67 German

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jan Trna, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAALX67/ATD_RTDS: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Wed 8:30–10:00 106, Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Fri 12:00–13:30 UCEBNA_1, J. Trna
DAALX67/CR_DD: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Wed 8:30–10:00 106, Fri 8:30–10:00 106, J. Trna
Prerequisites (in Czech)
Elementární středoškolské znalostí německého jazyka, zejména paradigmatických základů gramatických, případné mezery lze překonat v rámci výuky a formou konzultací, výuka je vhodná i pro začátečníky.
aktivní přístup, schopnost samostatně pracovat. Vzhledem k specifické metodě výuky může výuku i navvštívit začátečník.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Vyvinutí jazykových znalostí a schopností v návaznosti na středoškolskou výuku, aktivní a pasivní vnímání cizího jazyka jakožto tvůrčího média, média uměleckého vyjadřování(např. recepce uměleckého textu v originálu), zákl. znalost odb. terminologie. Seznámení se s německou divadelní literaturou a s literaturou přibuzných či blízkých disciplin (filozofie, antropologie, religionistika). Vzhledem k specifické metodě výuky může tyto jazykové semináře navštívit i začátečník. Dvě hodiny zákl. kurzu týdně doplňují dvě hodiny "rozšířené" výuky.

/Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí B1 - B2. Při využití doplňující výuky (lit.-překl. semináře, rozšířené výuky) mohou studenti, kteří např. uplatňují své získané jazykové schopnosti a znalosti ve svém oboru, dosáhnout i kategorii C./
Learning outcomes (in Czech)
Souhrný test na konci semestru. Ústní i písemné tvůrčí vnímaní cizího jazyka a tvůrčí zacházení s cizím jazykem ve vztahu k oboru studenta a jeho komplexnímu kontextu. Dialogicky princip, závěrečná diskuze na konci semestrů. Komplex znalostí a podnětů z oblasti lingvistické a filozofické, tvůrčí pohled na lidský jazyk, překládání - ve vztahu k vlastnímu oboru studenta. Osvojení následujících dovedností:sumarizace zadaného textu, sdělení informací z oboru, vyjádření hlavního tématu divadelní hry nebo filmu, stručné hodnocení inscenace a uměleckých výkonů, diskuse, argumentace. Případně: jazyková příprava pro stáž v zahraničí
Syllabus (in Czech)
 • Vyvinutí jazykových znalostí a schopností v návaznosti na středoškolskou výuku, aktivní a pasivní vnímání cizího jazyka jakožto tvůrčího média, média uměleckého vyjadřování(např. recepce uměleckého textu v originálu), zákl. znalost odb. terminologie. Seznámení se s německou divadelní literaturou a s literaturou přibuzných či blízkých disciplin (filozofie, antropologie, religionistika). Vzhledem k specifické metodě výuky může tyto jazykové semináře navštívit i začátečník. Dvě hodiny zákl. kurzu týdně doplňují dvě hodiny "rozšířené" výuky. /Koncepce jazykových seminářů vychází z věd. pozic, dle nichž dosažitelná úroveň jazykových schopností či tvůrčích jazykových výkonů je velmi komplexní i rozmanitá, a na DIFA JAMU navíc velice specifická, nelze ji tedy zformalizovat. Proto lze aplikovat Společný evropský referenční rámec pro jazyky jen podmíněně a to pak převážně v rozpětí B1 - B2. Při využití doplňující výuky (lit.-překl. semináře, rozšířené výuky) mohou studenti, kteří např. uplatňují své získané jazykové schopnosti a znalosti ve svém oboru, dosáhnout i kategorii C./

  Výuka se dělí do 4 skupin: N1(praví a "falešní" začátečníci, N2(mírně pokročilí), N3(pokročilí) a N4(rozšířená výuka).
  N1: z. s.: konverzace: zákl. fráze, gramatika: souhrn z učebnice I +lekce1až5 z uč. II, komplexní práce s vybranými něm. texty (např. krátké prózy /Brecht, Kafka, G.B. Fuchs, programy k div. inscenacím ...); l.s.: jednoduchá konverzace: aktuální dění ve škole, studium, gr.: učebnice II- lekce 6-12, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad (např. Skácel, Beckett ...).
  N2: z.s.: konverzace o aktuální práci studentů aj., gr.: učebnice II -lekce 12-18, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu (např. G. Tabori, M. Buber, A. Goldflam); l.z.: konverzace o aktuální práci studentů aj., gr.: učebnice II -lekce 12-18, komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu, četba studie Tvůrčí slovo.
  N3: z.s.i l.s: konverzace o aktuální práci studentů aj., komplexní práce s vybranými něm. i českými texty, komentovaný překlad, dram. texty - stylizace ústního projevu, četba vědeckých textů, eseje a krátké přednášky v němčině.
  N4 z.s i l.s.: seminář slouží rozšíření slovní zásoby studentům, kteří mají intensivní výuku (4h týdně) a dalším zájemcům: konverzace, recitace, scénické četby, komentované kolektivní překládání odb. textů dle aktuálních návrhů a potřeb studentů či pedagogů jednotlivých ateliérů, studenti mají různou úroveň pokročilostí a doplňují a podněcují se navzájem.
Literature
 • Höppnerová, Němčina pro JŠ I - III - jakékoliv vydání, pedagogické nakl., Praha,. info
 • Spitzbardt, Textauswahl für den Deutschunterricht ... JAMU, Brno 2003,. info
 • Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Stutz Druck AG, Wädenswil, 1999,. info
 • Balme, Christopher, Einführung in die Theaterwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999. info
 • Literaturkurs Deutsch, Diesterweg-Sauerländer, Frankfurt a. M. 1987,. info
 • Mit Erfolg zum Zertifikat, Klett Edition Deutsch, München 1996,. info
 • Batušek, Horová, Česko-německý a německo-český slovník divadelní terminologie, JAMU, Brno 1991,. info
 • Spitzbardt, Wolfgang, Das schöpferische Wort - Tvůrčí slovo, JAMU, Brno 2007. info
 • Německá beletrie, články z periodik, úryvky z dramatické tvorby dle aktuálních zájmů a potřeb studentů či jednotlivých ateliérů ... info
Teaching methods (in Czech)
Kombinace paradigmatické a kontextuální výuky, eseje a překlady studentů,kolektivní práce, studenti sami určují i připravují témata.

Assessment methods (in Czech)
semestrální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DAALX67