DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %), Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts (50,00 %)
Timetable
Tue 10:15–11:45 720
Prerequisites (in Czech)
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby. Námět filmového díla, produkční záměr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro důkladné a kvalitní rozvíjení absolventského projektu, na základě reflexe vlastní tvorby, tvůrčího dialogu. Cílem vlastní tvorby studentů je odhalit umělecký proces jako jednotu tvůrčího aktu, podmínek šíření díla a připravenosti pro jeho recepci. Tvorba v tomto semináři nemá tedy charakter pouhého vytvoření díla, ale také vytváření jeho komunikačního uplatnění (prezentace díla, jeho interpretace). Systematická dokumentace jednotlivých etap tvorby uměleckého projektu.
Learning outcomes (in Czech)
Odhalovat tvorbu a recepci prostředků filmového jazyka v jejich procesuální podobě, jako dynamickou vazbu jejich tvorby, šíření, subjektivní recepce a sociální komunikace. Prezentovat uměleckou tvorbu jako experimentální proces, který vytváří nové vizuálně obrazné prostředky či nastoluje jejich nový obsah. Ukazovat umělecký proces jako součást širšího světa tvorby a komunikace vizuálně obrazných prostředků. Vytvářet představu o dynamice světa a umožňují studentovi najít své osobité místo v tomto světě a poskytují mu prostředky, jak se v ně m aktivně uplatnit. Student je schopen vytvořit synopsi, námět, první verzi scénáře svého magisterského projektu, obhájit svou koncepci v dialogu s vedoucím. Dokáže důsledně zapracovávat připomínky vedoucího projektu a rozvíjet tak svůj tvůrčí záměr v souladu s profesionálními požadavky. Je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti z oblasti audiovizuální tvorby tak, aby maximálně přispěl ke kvalitní realizaci svého díla.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvržení harmonogramu práce na magisterském projektu Příprava synopse, námětu Dramaturgické připomínky a jejich aplikace Příprava scénáře/realizační koncepce Vyhodnocení adekvátních metod Kritická reflexe vlastní tvůrčí práce
Literature
 • DMYTRYK, Edward. On Film Editing. Woburn: Focal Press, 1984. ISBN 978-0-240-51738-4.
 • GREGORA, Pavel. Televizní technika: Zařízení pro přenos a vysílání televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5689-9.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.
 • BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-80-2.
 • DANCYGER, Ken. The technique of film and video editing: history, theory, and practice. 5th ed. Burlington: Focal Press, 2011. ISBN 978-0-240-81397-4.
 • GREČNÁR, Ján. Zvuková realizácia filmu: umenie majstra zvuku. Juga, Bratislava, 2012. ISBN: 9788089030507
 • KUBA, Petr a Vladimír VÍT. Televizní technika: studiové zpracování televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5688-0.
 • YEWDALL, David Lewis. Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA: Focal Press, 2012. ISBN 02-408-1240-9.
 • CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-807-3311-438.
 • EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu. Skrytá finanční realita v pozadí filmů. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2753-3.
Teaching methods (in Czech)
práce s textem, diskusní metody, reflexe, dramaturgická analýza, práce s obrazem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě důsledné práce na projektu dle dohodnutého časového harmonogramu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ305