DATZ109 Basics of PC Work

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/4. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zvyšování kompetencí vyplývajících z odbornosti studenta respektive absolventa mateřského oboru.
Orientace v komunikačním prostoru interaktivních informačních, komunikačních, audiovizuálních a multimediálních technologií jak HW tak SW.
Aktivní přístup k individuálnímu rozvoji i týmovému užívání.
Learning outcomes (in Czech)
Tvorba dokumentace, případně strukturované dokumentace zahrnující textové reflexe, semestrální, ročníkové a diplomové práce. Dokumentace uměleckých výkonů s využitím interních i externích informačních zdrojů. Tvorba textových, grafických, fotografických reflexí až po dokumenty multimediálního charakteru.
Funkční a aktivní užití na škole dostupných technologií - IT a komunikačních, fotografických i audiovizuálních za účelem dokumentace uměleckých výkonů a odborných aktivit.
Konceptuální zpracování zdrojových materiálů a jejich sdílení prostřednictvím prezentačních technologií.
Syllabus (in Czech)
 • Orientace v možnostech užití ve škole existujících IT a ICT (Information and Communication Technologies).
 • Individuální úprava pracovního prostředí běžných IT i specializovaných pracovišť orientovaných na uměleckou tvorbu.
 • Otevřené počítačové programy (open-source software) a možnosti jejich užívání.
 • Základní pravidla dokumentů s grafikou, pořizování fotodokumentace, zvukových záznamů i audiovizuálních záznamů.
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů kancelářských „balíků“ (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití grafických editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití zvukových editorů (open-source software).
 • Zvýšení kompetencí v praktickém užití editorů pro audiovizuální tvorbu.
 • Profesionální (placené) protějšky open-source software.
 • Dokumentace výukových procesů, odborných aktivit a umělecké tvorby (textová, grafická a fotografická, zvuková, s využitím AV technologií).
 • Aktivní tvůrčí zpracování (postprodukce) a prezentace, archivace odborných i uměleckých aktivit.
Literature
 • Otevřené informační zdroje.

  Uživatelské příručky k jednotlivým aplikacím.

Teaching methods (in Czech)
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Assessment methods (in Czech)
závěrečný písemný test
soustavné sledování výkonu studentů
analýza výsledků činnosti studenta
projekt, profesní výkon
docházka
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2022/DATZ109