DATL107 Practicum in technology and television experience

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/24/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Jiří Mikula (lecturer)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 720, Mon 18:00–19:30 720
Prerequisites (in Czech)
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty:
Technika a technologie videotvorby
a další související teoretické předměty.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pomocí komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s navazujícími profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování praktickou účast při vzniku audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti. Ověřovat si znalosti získané během teoretické přípravy i úroveň tvůrčí zralosti na praktických projektech. Být účasten projektů s využitím soudobých záznamových technologií a projektů s využitím postprodukčních technologií. Aktivně se podílet na projektech umělecké tvorby fakulty, školy i televizních studií.

Syllabus (in Czech)
  • Prostřednictvím komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování možnost účasti během audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti.

    Účelem praktika je uvést studenty do problematiky praktického ovládání audiovizuálních řetězců a softwarových nástrojů v oblasti moderních audiovizuálních technologií, zejména se zaměřením na zpracování videa. Prostřednictvím exkurzí a přímé asistence studentů v televizních studiích, přenosových vozech a na postprodukčních pracovištích, umožnit studentům seznámení se s pracovními nároky a zvyklostmi v profesionální audiovizuální sféře.
Literature
  • Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců. info
  • On-line dostupné návody na webu. info
Teaching methods (in Czech)
Metody výuky:

Práce s obrazem, audio/video záznamem
Skupinová a kooperativní výuka
Heuristická metoda, řešení problémů
Metoda vytváření dovedností
Produkční metoda
Projektová výuka

Formy výuky:

Dílna
Projekt
Praxe
Stáž


* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 6x8 ZS, 9x8 LS
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti

* Letní semestr
Zápočet na základě aktivní účasti
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL107